ZADANIE 1.3: Upowszechnianie zasad racjonalnego nawożenia

W ramach dotacji celowej zaplanowanej na 2023 rok uwzględniono działania upowszechnieniowe: organizację i prowadzenie szkoleń w zakresie racjonalnego nawożenia – 32 szkolenia w ciągu roku. W każdym województwie jedno szkolenie. Osobne szkolenia w 2 zagadnieniach:

  1. „Aktualizacja programu azotanowego (aPA) oraz INTER-NAW” – 16 szkoleń zdalnych, po 1 w każdym województwie.
  2. „Rolnictwo precyzyjne w kontekście racjonalnego nawożenia. Badania gleb możliwe do wykonania w SCh-R oraz wykorzystanie danych satelitarnych dla potrzeb precyzyjnego nawożenia” – 16 szkoleń zdalnych, po 1 w każdym województwie.

Zakres merytoryczny tematów prezentowanych przez przedstawicieli IUNG-PIB dotyczy gruntów ornych.

Odbiorcy szkoleń: doradcy ODR i CDR, pracownicy SChR, rolnicy, przedsiębiorcy oraz pozostali zainteresowani tematyką szkoleń.

Szkolenia będą zorganizowane w formie webinariów dla każdego z województw.

HARMONOGRAM 32 szkoleń

W ramach zadania przewidziana jest organizacja i prowadzenie szkoleń w zakresie racjonalnego nawożenia:

Obowiązuje rejestracja na szkolenie – link w tabeli.

Daty szkoleń:

A) „Aktualizacja programu azotanowego (aPA) oraz INTER-NAW”

16 szkoleń zdalnych, po 1 w każdym województwie.

Lp.Data, godzinaWojewództwoLink do ZOOM (rejestracja)
128 czerwca, 2023 r., środa, g. 11.00dolnośląskiehttps://zoom.us/webinar/register/WN_J3KyVqVWTN6UxXw62ftsUw
2NOWY Termin:
27 września 2023, g. 11.00 środa

05 września, 2023 r., wtorek, g. 11.00
PRZEŁOŻONE na innych termin z powodów technicznych
kujawsko-pomorskiehttps://zoom.us/webinar/register/WN_R9uZqQMUQ3COJqGTtoNdhg
307 września 2023 r. czwartek, g. 11.00lubelskiehttps://zoom.us/webinar/register/WN_E_rWcWgzQEysF8FkNgMkJA
412 września, 2023 r., wtorek, g. 11.00lubuskiehttps://zoom.us/webinar/register/WN_sPY6X3MVRtaRhIPPyqz95Q
514 września, 2023 r., czwartek, g. 11.30łódzkiehttps://zoom.us/webinar/register/WN_0LFTiUknT3WkIPoYshpeMQ
619 września, 2023 r., wtorek, g. 11.00małopolskiehttps://zoom.us/webinar/register/WN_0Nu-BjqySyW31KvfxMm3NA
721 września, 2023 r., czwartek, g. 11.00
2 paź g. 10.30 – cz. 2 „aPA”
mazowieckiehttps://zoom.us/webinar/register/WN_jpxTZ2I9TGq5KqTYbxxzSg
826 września, 2023 r., wtorek, g. 11.00opolskiehttps://zoom.us/webinar/register/WN_v6fjHwR3RqaTqZ2dgEcbvg
2NOWY Termin:
27 września 2023, g. 11.00 środa

05 września, 2023 r., wtorek, g. 11.00
PRZEŁOŻONE na innych termin z powodów technicznych
kujawsko-pomorskiehttps://zoom.us/webinar/register/WN_R9uZqQMUQ3COJqGTtoNd
928 września, 2023 r., czwartek, g. 11.00
2 paź g. 12.00 – cz. 2 „INTER-NAW”
podkarpackiehttps://zoom.us/webinar/register/WN_U5HEzLPNT5iipMGuBdJIsw
1003 października, 2023 r., wtorek, g. 11.00podlaskiehttps://zoom.us/webinar/register/WN_fONG1CAcTNOBH9UzPIh-aQ
1106 października, 2023 r., piątek, g. 11.00pomorskiehttps://zoom.us/webinar/register/WN_Z0fTw4MDTQ2uA1jsmhFilg
1210 października 2023 r. wtorek, g. 11.00śląskiehttps://zoom.us/webinar/register/WN_LjSZjyGDS_6X-mT7YB6bzQ
1312 października 2023 r., czwartek, g. 11.00
cz. II dot. aPA
24 października (wtorek)
g. 11.00
(link ten sam)
świętokrzyskiehttps://zoom.us/webinar/register/WN_GwWqO4zUSpaAAeSv8XRvig
1417 października 2023 r., wtorek, g. 11.00warmińsko-mazurskiehttps://zoom.us/webinar/register/WN_QnjjDuMeSniOlJiOTp0xMA
1519 października 2023 r., czwartek, g. 11.00wielkopolskiehttps://zoom.us/webinar/register/WN_zL3yDi94QMWgTXFtJ-FkIg
1627 października 2023 r., piątek, g. 11.00zachodniopomorskiehttps://zoom.us/webinar/register/WN_emFsqfVaSzmLr8QRxFtD0w

B) „Rolnictwo precyzyjne w kontekście racjonalnego nawożenia. Badania gleb możliwe do wykonania w SCh-R oraz wykorzystanie danych satelitarnych dla potrzeb precyzyjnego nawożenia”

16 szkoleń zdalnych, po 1 w każdym województwie.

Lp.Data, godzinaWojewództwoLink do ZOOM (rejestracja)
101 września, 2023 r., piątek, g. 8.30 dolnośląskiehttps://zoom.us/webinar/register/WN_EJvTJijqSpa5t1usE70XaA
2NOWY Termin:
27 września 2023, g. 8.30 środa

05 września, 2023 r., wtorek, 8.30
PRZEŁOŻONE na innych termin z powodów technicznych
 kujawsko-pomorskie
https://zoom.us/webinar/register/WN_TRl1WN_jScOW66MBqZU6jw
307 września 2023 r. czwartek, g. 8.30 lubelskiehttps://zoom.us/webinar/register/WN_CgefD4NwS7CbndP8cMTgtg
412 września, 2023 r., wtorek, g. 8.30 lubuskiehttps://zoom.us/webinar/register/WN_akw4nPYhQ7mmkYIKSGhE0A
514 września, 2023 r., czwartek, g. 8.30 łódzkiehttps://zoom.us/webinar/register/WN_HqIOuWvWQqCxZFmxBKnk7w
619 września, 2023 r., wtorek, g. 8.30 małopolskiehttps://zoom.us/webinar/register/WN_tZDkjSk7T0Wu3HjQudR2Zw
721 września, 2023 r., czwartek, g. 8.30 mazowieckiehttps://zoom.us/webinar/register/WN_6hv3cq9vSUWhW9uEZIKdNw
826 września, 2023 r., wtorek, g. 8.30 opolskiehttps://zoom.us/webinar/register/WN_VQJrjl7tRkepcrP2XTXHXg
2NOWY Termin:
27 września 2023, g. 08.30 środa

05 września, 2023 r., wtorek, 8.30
PRZEŁOŻONE na innych termin z powodów technicznych
 kujawsko-pomorskiehttps://zoom.us/webinar/register/WN_TRl1WN_jScOW66MBqZ
928 września, 2023 r., czwartek, g.8.30 podkarpackiehttps://zoom.us/webinar/register/WN_Ql022IP6Tci1qQ1joOQfnA
1003 października, 2023 r., wtorek, g. 8.30 podlaskiehttps://zoom.us/webinar/register/WN_UZx1o6swTiS1gMAwyt3Lgg
1106 października, 2023 r., piątek, g. 8.30 pomorskiehttps://zoom.us/webinar/register/WN_7xyDsRrJTum0jW4lamFoJQ
1210 października 2023 r. wtorek, g. 8.30 śląskiehttps://zoom.us/webinar/register/WN_VKR7L_D-RbOusHUrtfirjg
1312 października 2023 r., czwartek, g. 8.30 świętokrzyskiehttps://zoom.us/webinar/register/WN_P3x8YUfzS5yT3UvWrvYpoA
1417 października 2023 r., wtorek, g. 8.30 warmińsko-mazurskiehttps://zoom.us/webinar/register/WN_0AxLc__XTiCfRJB2N0MUfg
1519 października 2023 r., czwartek, g. 8.30 wielkopolskiehttps://zoom.us/webinar/register/WN_z4kMoUjTR0qDRuhVX79CGA
1624 października 2023 r., wtorek, g. 8.30
dokończenie – cz II
(1 prezentacja)

30 października 2023 r.
g. 10.00
 zachodniopomorskiehttps://zoom.us/webinar/register/WN_qYF0-pr7QOC6IwcYOVc7dg

Uwaga: Zapisani uczestnicy będą informowani na bieżąco o ewentualnych zmianach na poniższej stronie i, na ile będzie to możliwe, w korespondencji mailowej.

CELE

  • Rozpowszechnienie dobrych praktyk rolniczych w zakresie racjonalnego nawożenia oraz ochrony gleb.
  • Wsparcie kadry doradztwa rolniczego w ww. obszarze oraz zaktualizowanie wiedzy na ten temat.
  • Pośrednim celem zadania jest podniesienie świadomości rolników w zakresie ochrony środowiska glebowego oraz właściwego nawożenia, jak również obowiązujących norm prawnych.

UZASADNIENIE
Ciągłe zmiany środowiskowe i klimatyczne, jak również krajowe i europejskie zobowiązania prawne wymagają od rolników ciągłego podnoszenia kompetencji i poszerzania wiedzy w zakresie racjonalnego nawożenia oraz ochrony gleb użytkowanych rolniczo. Ogniwem łączącym administrację (współpracującą z instytutami naukowymi) z rolnikami w tym zakresie są ośrodki doradztwa rolniczego oraz wspierająco stacje chemiczno-rolnicze. W związku z tym to pracownicy tych ośrodków będą adresatami szkoleń zaplanowanych w ramach tego zadania.

TEMATY SZKOLENIOWE

A) „Aktualizacja programu azotanowego (aPA) oraz INTER-NAW”

NrTemat
1Aktualizacja programu azotanowego (aPA)
2Program INTER-NAW

B) „Rolnictwo precyzyjne w kontekście racjonalnego nawożenia. Badania gleb możliwe do wykonania w SCh-R oraz wykorzystanie danych satelitarnych dla potrzeb precyzyjnego nawożenia”

NrTemat
1Precyzyjne nawożenie roślin w teorii i praktyce
2Wykorzystanie danych satelitarnych dla potrzeb precyzyjnego nawożenia
3Badania gleb możliwe do wykonania w Stacjach Chemiczno-Rolniczych

Kolejność tematów w dniu szkoleniowym może ulec zmianie.

PYTANIA ZE SZKOLEŃ

A) „Aktualizacja programu azotanowego (aPA) oraz INTER-NAW”

Pytanie AMK: Proszę wyjaśnić o co to jest utrzymanie całoroczne pastwiskowe , które nie jest systemem otwartym
Odpowiedź MK: https://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/bydlo-i-mleko/kps-a-nietypowe-systemy-utrzymania-bydla-czym-jest-pastwiskowanie-caloroczne,122311.html
Pytanie AMK: Proszę wyjaśnić, czy rośliny (w INTER-NAW do wyboru są dostępne takie jak w dopłatach – wniosku, bo był z tym problem.
Odpowiedź TJ: Program jest rozwijany i dostosowywany do zmian programu azotowanego. Ta zgodność z ARiMR nie jest dostępna obecnie w programie INTER-NAW.
Pytanie AMK: Proszę też o informację czy można założyć nowy rok na tych danych wprowadzonych?
Odpowiedź TJ: Tak jest to możliwe. Program zapisuje dane wpisane w poprzednim roku. W kolejnym roku należy je jedynie zaktualizować. Dodatkowo możliwy jest eksport danych z programu INTER-NAW

Pytania do dr Tamary Jadczyszyn (aplikacja INTER-NAW)

Czy jeżeli program odlicza ilość azotu zdeponowaną na pastwisku to czy można takie dane również wyświetlać w aplikacji, ułatwi to kontrole ilości azotu zdeponowanego na pastwiskach podczas wypasu co jest przydane w przypadku innych działań WPR?

Aktualnie nie ma takiej funkcji, do rozważenia w dalszym etapie rozwoju programu

Czy w planie nawożenia dawki fosforu i potasu są wyrażone w składniku działającym czy po uwzględnieniu równoważnika nawozowego  dla tych składników

Są to zalecane dawki nawozów mineralnych wyrażone w czystym składniku (po uwzględnieniu równoważników nawozowych).

Czy w ramach zwiększenia funkcjonalności aplikacji myślą Państwo nad dodaniem dodatkowych funkcji, tzn. takich które pokazywać będą ilość nawozów naturalnych jaka została do rozdysponowania (taka funkcjonalność posiada aplikacja excel’owska CDR) – jest to o tyle istotne, gdyż w przypadku przekazania nawozu naturalnego do innego gospodarstwa łatwo można wpisać jego ilość lub jeżeli nawóz pozostanie rozdysponować go w kolejnym sezonie oraz czy dodatkowo w aplikacji mogą Państwo zamieścić wzór umowy przekazania nawozu naturalnego (zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów rolnik przekazujący nawóz musi posiadać umowę i oprócz ilości nawozu wskazać w niej zawartość azotu i aplikacja CDR taką funkcjonalność posiada, podobnie jak aplikacja Pana B. K. ) co znacznie ułatwi pracę i uatrakcyjni tą dość atrakcyjną aplikację?

W aktualnej wersji programu obliczana jest ilość nawozów naturalnych wykorzystanych i do wykorzystania.  Wzór umowy zbytu – możliwe dołączenie w przyszłości.

Jakie skutki rodzi ujemny bilans np. potasu dla planu nawożenia w kolejnym roku? czy to się powinno jakoś ujmować?

Jeśli zawartość potasu w glebie jest wysoka to plan nawożenia będzie skonstruowany tak aby saldo składnika było ujemne. Natomiast przy niskiej zawartości składnika w glebie ujemne saldo może być wynikiem tego, że     przy obliczaniu dawek składnika pod roślinę następczą uwzględniono potas z przyoranych produktów ubocznych, natomiast nie wchodzi to do równania  bilansu w roku uprawy rośliny następczej tylko przedplonu. W kolejnym roku dawki potasu będą najprawdopodobniej wyliczone  w taki sposób by bilans był dodatni.

Trzeba też pamiętać, że  w praktyce ujemny bilans w krótkim okresie czasu nie wpływa istotnie na zawartość potasu w glebie.

Jeżeli nawozów nie ma na liście to czy można stworzyć możliwość dodania go do takiego słownika, żeby za każdym razem nie musieć wpisywać go z palca ?

Jest to możliwe. Propozycja do kolejnej modyfikacji programu.

Skoro można zaimportować dane z pliku csv. Dot. wyników badań to czy można uruchomić tożsamą funkcjonalność aplikacji aby z pliku csv. mozna było zaimportować dane z aplikacji eWniosekPlus dotyczące działek gospodarstwa ?

Takie prace są wykonywane w ramach przygotowania tzw. narzędzia FAST

Dodatkowo można byłoby pomyśleć nad zaimportowaniem danych dotyczących zwierząt również z bazy IRZplus

Odpowiedź jak wyżej

Dane wejściowe, pobrane z pliku CSV są wg działek ewidencyjnych czy rolnych? Tutaj widzę, że Pani ma wg działek rolnych. Tylko, że u pojedynczych rolników jest zachowana numeracja, wielkość działek rolnych, zazwyczaj w każdym roku sa one inaczej ułożone, bo raz rolnik sieje całe pole, w drugim roku dzieli działkę na pół, a w kolejnym na pół ale w poprzek…

Numeracja jest zgodna z opisem próbek gleby dostarczonych do analiz w oschr.

Przy kopiowaniu działek z ubiegłego roku czy jest możliwość zapisana działek podzielonych i połączonych?

Takie zmiany należy wykonać manualnie. Np. jeśli działka 1 o pow. 5 ha w roku 2023 została podzielona na 2 części (2 + 3 ha) to po przeniesieniu działki do roku 2024 należy zweryfikować powierzchnie działki 1 do 2 ha, a następnie dodać nowe pole lub działkę o pow. 3 ha.

Jak w produkcji zwierzęcej zapisać dwa systemy utrzymania zwierząt – głęboka ściółka i płytka ściółka ?

Należy wprowadzić oba systemy utrzymania i wskazać jakie zwierzęta w danym systemie utrzymania występują

Czy przy tworzeniu nowego roku dane z poprzedniego przenoszą się automatycznie? (zastosowanie obornika na działce i zawartości składników w glebie)?

                Prace są w toku

Komentarz ZDŻ (spoza IUNG-PIB) Problem jest w tym że jeżeli jest płytka ściółka to wpisuje się gnojówka a kiedy usuwa się obornik co 2 miesiące to gnojówki nie ma

                 Myślę, że należy przyjąć realnie tzn. jeśli rzeczywiście w tym gospodarstwie nie wytwarza się gnojówka to przyjąć głęboką ściółkę.

Czy ten plan nawozowy  spełnia wymagania przy otrzymywaniu  pomocy  z ekoschematu   na opracowanie planu nawozowego, tam  aplikacja nawozów  dotyczy tylko  roku kalendarzowego , inaczej  niż w obszarach osn?

Podaję link do strony MRiRW, gdzie Inter-Naw jest wskazany jako narzędzie informatyczne do sporządzania planu nawożenia w tym ekoschemacie:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ekoschemat-rolnictwo-weglowe-i-zarzadzanie-skladnikami-odzywczymi

Poruszając jeszcze temat funkcjonalności aplikacji i odnosząc się do wykładu p. dr. Jadczyszyn to czy mogą Państwo wprowadzić do aplikacji funkcjonalność wynikająca m.in. z programu działań jak i praktyki rolniczej polegająca na możliwości przyjęcia na stan nawozów naturalnych, które nie są wyprodukowane w gospodarstwie a pochodzą np. z zakupu lub zostały przekazane z innego gospodarstwa (aplikacja CDR posiada taka możliwości) tak by móc je we właściwy sposób zagospodarować na działach nie przekraczając 170 kg N/ha. Wielu rolników nie posiada zwierząt, natomiast stosuje nawożenie obornikiem pochodzącym z zakupu?

                Jest taka możliwość (wersja 224 ) wprowadzenia nawozów z zakupu w module „Produkcja zwierzęca”.

Komentarz ŁJ: GACE4 to 3 m

Komentarz ŁJ::  jeżeli chodzi o strefy buforowe od cieków wodnych

Komentarz ŁJ::  właśnie dlatego funkcjonalność aplikacji wykazująca ilość zdeponowanego azotu na pastwisku była by super opcją bo na pastwiskach również trzeba przestrzegać limitu 170 kg/ha

                Jest możliwa taka funkcjonalność do wykonania w przyszłości.

dot, to pytania odnoszącego się do tego czy w aplikacji będzie możliwy podgląd ilości azotu (jak i innych składników) odliczonego z uwagi na okres przebywania zwierząt na pastwisku?

Jak wyżej

co jest istotnie nie tylko w przypadki realizacji ekoschematów ale także innych działań jak chociażby działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, rolnictwo ekologiczne czy warunkowość

Jak wyżej

Czy bardzo duże gospodarstwa jeżeli w 100% dokonują sprzedaży całości wyprodukowanych nawozów muszą posiadać plan czy są z tego obowiązku zwolnieni?

Jeśli powierzchnia gospodarstwa przekracza 100 ha użytków rolnych to konieczny jest plan nawożenia.

Co w przypadku gdy gospodarstwa poniżej 210 DJP do nie dostosują płyty obornikowej i zbiorników do wyznaczonego terminu? a obornik będą składować dalej na pryzmach na polu.

Należy spodziewać się sankcji w przypadku kontroli.

Czy nawożenie P, K i Mg w planie nawozowym muszą  być zbilansowane z potrzebami roślin. Czy mogą te dawki mogą być przekroczone i w jakim zakresie?

                Dawki nawozów mineralnych nie powinny być większe niż wynika z planu. Jeśli chodzi o nawozy naturalne to oczywiście obowiązuje limit 170 kg N/ha. W niektórych przypadkach ilości wnoszonych składników PKMg (w dawce odpowiadającej 170 kg N) mogą być większe niż potrzeby pokarmowe roślin. W takim przypadku program pokazuje dawki tych nawozów mineralnych równe „0”, ale nigdzie nie komunikuje nadmiaru składników. Pod względem formalnym (kontrola ARIMR)  wydaje mi się, że jest w porządku.

Natomiast jeśli w gospodarstwie systematycznie stosuje się wysokie dawki nawozów naturalnych to na pewno należy zwrócić uwagę na fosfor. Zwłaszcza jeśli jest zawartość w glebie wysoka lub bardzo wysoka. Trzeba wówczas patrzeć na bilans składników. Jeśli jest wysokie dodatnie saldo fosforu to lepiej rozdysponować nawozy na inne pola lub sprzedać. Kontrola fosforu to prawdopodobnie kolejna poprzeczka do pokonania wkrótce. Dlatego też  w celu lepszego zarządzania fosforem pojawił się w Inter-Naw wskaźnik  wysycenia gleb fosforem (Psat).

a czy plan nie obowiązuje gospodarstwa od 10  ha GR?

                Plan obowiązuje pow. 100 ha użytków rolnych , lub > 50 ha upraw intensywnych, lub > 60 DJP, lub jeśli przyjmuje pofermenty z państw spoza UE, bądź od podmiotów IPCC (szczegóły w ustawie prawo wodne)

właśnie pytanie polega na tym co kryje się pod pojęciem tymczasowo jaki to okres czasu ?

                Nie dłużej niż przez 6 miesięcy i w kolejnym roku nie na tej samej powierzchni.

Czy wszystkie nawet kilkanaście lat temu wybudowane zbiorniki na gnojowicę- wówczas bez przykrycia trzeba uzupełnić o zadaszenie?

                Tak


KONTAKT

Zapisy na BEZPŁATNE szkolenia poprzez

Rejestracja na szkolenie jest realizowana w programie ZOOM poprzez formularz rejestracyjny udostępnionego linka szkoleniowego.
Rejestracja jest możliwa również w dniu szkolenia, jeśli liczba uczestników nie przekroczy 500 osób, choć nie warto czekać do ostatniej chwili.

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Zgłoś się:

  • bezpośrednio z wykorzystaniem linka szkoleniowego dostępnego dla danej daty i województwa w zakładce Harmonogram,
  • wysyłając maila na adres duw@iung.pulawy.pl, na który prześlemy informację zwrotną o szkoleniu dotyczącym danego województwa,
  • ewentualnie telefonicznie – zgłaszając chęć udziału w sekretariacie Działu Upowszechniania i Wydawnictw IUNG-PIB tel. 81 4786 720,
  • wysyłając wiadomość z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorem Messenger, na stronie Facebooka IUNG-PIB: https://www.facebook.com/iungpib/ , przycisk „Wyślij wiadomość”.

Ewentualnie pytania lub uwagi:

Dział Upowszechniania i Wydawnictw, mgr Magdalena Świątek, duw@iung.pulawy.pl
lub telefonicznie: 81 4786 720

Osoba odpowiedzialna za organizację szkoleń w IUNG-PIB:
dr Monika Kowalik, mkowalik@iung.pulawy.pl, 81 4786 733

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content