PRELUDIUM 2016/23/N/NZ9/02157

Tytuł projektu: Wpływ szybko rosnących drzew Paulownia Clon In Vitro 112 (P.elonagta x P. fortunei) na właściwości mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne gleb w warunkach Polski

 Kierownik projektu: Małgorzata Woźniak

Obszar badawczy: NZ – Nauki o Życiu

Numer panelu dyscyplin: NZ9 – Podstawy stosowanych nauk o życiu

Projekt jest realizowany we współpracy międzynarodowej: Hiszpania

Okres realizacji: 2017-2022

Słowa kluczowe: plantacje Paulownia, bioróżnorodność, różnorodność funkcjonalna i strukturalna mikroorganizmów, jakość gleby

Formy realizacji projektu: Badania laboratoryjne

Głównym celem projektu jest kompleksowa analiza wpływu uprawy Paulownia Clon In Vitro 112 (krzyżówka dwóch odmian Paulownia elongata x P. fortunei), nowego w warunkach Polski drzewa szybko rosnącego, na mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne właściwości gleby.

 Cele szczegółowe projektu zakładają:

  • Określenie różnorodności mikroorganizmów glebowych i mikroorganizmów zasiedlających liść w uprawie Paulownia Clon In Vitro 112 (analiza bioróżnorodności strukturalnej w oparciu o metody genetyczne tj. sekwencjonowanie następnej generacji NGS a także bioróżnorodności funkcjonalnej w oparciu o technikę BIOLOG Ecoplates – tzw. metaboliczny fingerprinting);
  • Ocenę aktywności biologicznej przy udziale pośrednich metod skupiających się na produktach działalności drobnoustrojów;
  • Określenie właściwości fizyko-chemicznych gleby;
  • Monitoring parametrów mikrobiologicznych gleby
Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content