Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)

 1. Projekt HYPFLOOpracowanie metody wytwarzania produktów piekarniczych o właściwościach hipoalergicznych dla osób z nietolerancją białek pszenicy”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Umowa nr: POIR.04.01.04-00-0051/18-00
  Okres realizacji: 01.04.2019 r. – 31.03.2022 r.  więcej...
 2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (2017-2020), Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0867/16
  Energy Composites Spółka z o.o , Wodzisław Śląski, Partner ze strony IUNG Hanna Hołaj RZD „Jastków S. z o.o. i dr Urszula Skomra, Zakład Hodowli Roślin i Biotechnologii IUNG-PIB
  Technologia produkcji chmielu wykorzystująca innowacyjną konstrukcję nośną oraz zintegrowany system optymalizacji nawadniania, nawożenia i ochrony roślin
 3. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

  JMP Flowers Grupa Producentów Sp. z o.o. (http://www.jmpflowers.pl/.html ), Partner ze strony IUNG PIB  Prof. dr hab. Teresa Doroszewska.
  Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych

 4. Projekt PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  więcej informacji


PROJEKTY ZREALIZOWANE:
 1.  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1., Poddziałanie 1.1.1., nr wniosku POIR. 01.01.01-00-1881/15, czas realizacji 2016-2019.
  Zakład Produkcyjno-Handlowy AGROMIX Roman Szewczyk (http://www.agromix.com.pl ), partner ze strony IUNG PIB Prof. dr hab. Mariusz Kucharski.
  Opracowanie efektywnych i bezpiecznych dla środowiska adiuwantów o wielokierunkowym mechanizmie działania jako istotnego elementu optymalizacji chemicznej ochrony roślin”

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content