Rok 2017 r. w RZD IUNG-PIB

         Powrót          wkrótce więcej zdjęć.
 RZD Baborówko

{slimbox images/stories/zaklady/RZD/rzd5.jpg, images/stories/zaklady/RZD/rzd5m.jpg,Częsty widok na polach w minione żniwa;

 images/stories/zaklady/RZD/rzd7.jpg, images/stories/zaklady/RZD/rzd7m.jpg,Zbiór owsa;

 images/stories/zaklady/RZD/rzd6.jpg, images/stories/zaklady/RZD/rzd6m.jpg,Zbiór kombajnem poletkowym doświadczeń;

 images/stories/zaklady/RZD/rzd1.jpg, images/stories/zaklady/RZD/rzd1m.jpg,24.03.2017.Pszenica ozima dobrze przezimowała mimo że w okresie wstrzymania wegetacji była słabo rozkrzewiona;

images/stories/zaklady/RZD/rzd2.jpg, images/stories/zaklady/RZD/rzd2m.jpg,24.03.2017.Większość rzepaku przezimowała choć na niektórych częściach pola wymarznięcia są widoczne;

images/stories/zaklady/RZD/rzd3.jpg, images/stories/zaklady/RZD/rzd3m.jpg,24.03.2017.Zastoiska wodne na polach opóźniają wiosenne zabiegi agrotechniczne;

images/stories/zaklady/RZD/rzd4.jpg, images/stories/zaklady/RZD/rzd4m.jpg,24.03.2017.Zastoiska wodne na polach}

 RZD Werbkowice

{slimbox images/stories/zaklady/RZD/wer14.jpg, images/stories/zaklady/RZD/wer14m.jpg,13 04 2017 uprawa pola pod len;

images/stories/zaklady/RZD/wer13.jpg, images/stories/zaklady/RZD/wer13m.jpg,12 04 2017 siew buraków cukrowych;

images/stories/zaklady/RZD/wer12.jpg, images/stories/zaklady/RZD/wer12m.jpg,10 04 2017 rozsiewanie nawozów LCAgri;

images/stories/zaklady/RZD/wer11.jpg, images/stories/zaklady/RZD/wer11m.jpg,07 04 2017 Pszenica ozima siew optymalny;

images/stories/zaklady/RZD/wer10.jpg, images/stories/zaklady/RZD/wer10m.jpg,07 04 2017 Orka pola;

images/stories/zaklady/RZD/wer8.jpg, images/stories/zaklady/RZD/wer8m.jpg,31 03 2017 ; 

images/stories/zaklady/RZD/wer9.jpg, images/stories/zaklady/RZD/wer9m.jpg,11 04 2017 odpój cielaków;

images/stories/zaklady/RZD/wer7.jpg, images/stories/zaklady/RZD/wer7m.jpg,31 03 2017 owce rasy Wrober;

images/stories/zaklady/RZD/wer6.jpg, images/stories/zaklady/RZD/wer6m.jpg,31 03 2017 Klacz Cromla i źrebie Celebrytka ur. 23 03 2017;

images/stories/zaklady/RZD/wer5.jpg, images/stories/zaklady/RZD/wer5m.jpg,23 03 2017 ferma Kotorów;

images/stories/zaklady/RZD/wer2.jpg, images/stories/zaklady/RZD/wer2m.jpg,rozlewanie gnojowicy 10.03.2017;

images/stories/zaklady/RZD/wer1.jpg, images/stories/zaklady/RZD/wer1m.jpg,rozlewanie gnojowicy 10.03.2017;

images/stories/zaklady/RZD/wer3.jpg, images/stories/zaklady/RZD/wer3m.jpg,siew pszenicy jarej 29.03.2017;

images/stories/zaklady/RZD/wer4.jpg, images/stories/zaklady/RZD/wer4m.jpg,zasilenie pszenicy ozimej 29.03.2017}

 RZD Wielichowo

{slimbox images/stories/zaklady/RZD/wie1.jpg, images/stories/zaklady/RZD/wie1m.jpg,17.03.2017r. Rzepak ozimy- uproszczona uprawa (siew bez orkowy);

images/stories/zaklady/RZD/wie2.jpg, images/stories/zaklady/RZD/wie2m.jpg,27.03.2017r. Stan przezimowania pszenżyta;

images/stories/zaklady/RZD/wie3.jpg, images/stories/zaklady/RZD/wie3m.jpg,27.03.2017r. Siew lnu;

images/stories/zaklady/RZD/wie4.jpg, images/stories/zaklady/RZD/wie4m.jpg,27.03.2017r. Pszenżyto i pszenica (różnorodność klas bonitacyjnych gleb na polu);

images/stories/zaklady/RZD/wie5.jpg, images/stories/zaklady/RZD/wie5m.jpg,28.03.2017r.Pole z żytem ozimym- uproszczona uprawa (siew bez orkowy);

images/stories/zaklady/RZD/wie6.jpg, images/stories/zaklady/RZD/wie6m.jpg,28.03.2017r.Stan przezimowania rzepaku ozimego (efekt jesiennej suszy); 

images/stories/zaklady/RZD/wie7.jpg, images/stories/zaklady/RZD/wie7m.jpg,28.03.2017r. Stan przezimowania rzepaku ozimego}

 RZD Błonie-Topola

{slimbox images/stories/zaklady/RZD/top24.jpg, images/stories/zaklady/RZD/top24m.jpg,Zbiór buraków cukrowych  25.09.2017;

images/stories/zaklady/RZD/top23.jpg, images/stories/zaklady/RZD/top23m.jpg,Zbiór buraków cukrowych 25.09.2017;

images/stories/zaklady/RZD/top21.jpg, images/stories/zaklady/RZD/top21m.jpg,Zbiór pszenicy ozimej 01.08.2017;

images/stories/zaklady/RZD/top20.jpg, images/stories/zaklady/RZD/top20m.jpg,Zbiór pszenicy ozimej 02.08.2017;

images/stories/zaklady/RZD/top22.jpg, images/stories/zaklady/RZD/top22m.jpg,Zbiór pszenicy ozimej 01.08.2017;

images/stories/zaklady/RZD/top19.jpg, images/stories/zaklady/RZD/top19m.jpg,Plantacja wdrożeniowa b.c. 2017.06.29;

images/stories/zaklady/RZD/top18.jpg, images/stories/zaklady/RZD/top18m.jpg,Plantacja grochu pastewnego 2017.06.29;  

images/stories/zaklady/RZD/top17.jpg, images/stories/zaklady/RZD/top17m.jpg,Wdrożenie Colchem Sp. zo.o. b.c. 2017.06.29;  

images/stories/zaklady/RZD/top15.jpg, images/stories/zaklady/RZD/top15m.jpg,16.05.2017 Plantacja buraków cukrowych; 

images/stories/zaklady/RZD/top16.jpg, images/stories/zaklady/RZD/top16m.jpg,16.05.2017 Oprysk buraków cukrowych;

images/stories/zaklady/RZD/top12.jpg, images/stories/zaklady/RZD/top12m.jpg,26.04.2017 Siew kukurydzy w mulcz LC7;

images/stories/zaklady/RZD/top13.jpg, images/stories/zaklady/RZD/top13m.jpg,26.04.2017 Oprysk po siewie kukurydzy LC7;   

images/stories/zaklady/RZD/top10.jpg, images/stories/zaklady/RZD/top10m.jpg,20.04.2017 Rozsiewanie saletry amonowej na pszenicę ozimą;   

images/stories/zaklady/RZD/top11.jpg, images/stories/zaklady/RZD/top11m.jpg,20.04.2017 Rozsiewanie saletry amonowej na pszenicę ozimą;    

images/stories/zaklady/RZD/top8.jpg, images/stories/zaklady/RZD/top8m.jpg,10.04.2017 nasze bociany;   

images/stories/zaklady/RZD/top9.jpg, images/stories/zaklady/RZD/top9m.jpg,10.04.2017 wschody pszenicy jarej Mandaryna;  

images/stories/zaklady/RZD/top7.jpg, images/stories/zaklady/RZD/top7m.jpg,01.04.2017 Gdy się za siewnikiem kurzy dobre plony wróży; 

images/stories/zaklady/RZD/top6.jpg, images/stories/zaklady/RZD/top6m.jpg,01.04.2017 siew buraków cukrowych w mulcz;

images/stories/zaklady/RZD/top1.jpg, images/stories/zaklady/RZD/top1m.jpg,27.03.2017 Agregatowanie pola przed siewem burków cukrowych;

images/stories/zaklady/RZD/top3.jpg, images/stories/zaklady/RZD/top3m.jpg,27.03.2017 Siew buraków cukrowych siewnikiem Multicorn z aplikatorem;

images/stories/zaklady/RZD/top2.jpg, images/stories/zaklady/RZD/top2m.jpg,27.03.2017 Agregatowanie pola przed siewem burków cukrowych;

images/stories/zaklady/RZD/top5.jpg, images/stories/zaklady/RZD/top5m.jpg,29.03.2017 Stan pszenicy ozimej;

images/stories/zaklady/RZD/top4.jpg, images/stories/zaklady/RZD/top4m.jpg,29.03.2017 Stan pszenicy ozimej – LC1}

RZD Borusowa

{slimbox images/stories/zaklady/RZD/bor1.jpg, images/stories/zaklady/RZD/bor1m.jpg,Pszenica ozima  29.III;

images/stories/zaklady/RZD/bor2.jpg, images/stories/zaklady/RZD/bor2m.jpg,Pszenica przejściówka po burakach  29.III;

images/stories/zaklady/RZD/bor3.jpg, images/stories/zaklady/RZD/bor3m.jpg,Rzepak 29.III;

images/stories/zaklady/RZD/bor4.jpg, images/stories/zaklady/RZD/bor4m.jpg,Siew buraków 31.III; 

images/stories/zaklady/RZD/bor5.jpg, images/stories/zaklady/RZD/bor5m.jpg,Siew nawozów pod buraki  29.III;

images/stories/zaklady/RZD/bor6.jpg, images/stories/zaklady/RZD/bor6m.jpg,Uprawa pod buraki 31.III}

 

 RZD ” Kępa”  Puławy

{slimbox images/stories/zaklady/RZD/kep25.jpg, images/stories/zaklady/RZD/kep25m.jpg,Zbiór pszenicy oz. Gospodarstwo Pulki  07.08.2017;

images/stories/zaklady/RZD/kep27.jpg, images/stories/zaklady/RZD/kep27m.jpg,Zbiór pszenicy oz. Gospodarstwo Pulki  07.08.2017;

images/stories/zaklady/RZD/kep26.jpg, images/stories/zaklady/RZD/kep26m.jpg,Prasowanie słomy Gospodarstwo Osiny  07.08.2017;

images/stories/zaklady/RZD/kep21.jpg, images/stories/zaklady/RZD/kep21m.jpg,Zbiór pszenicy oz. Gospodarstwo Sadłowice  03.08.2017;

images/stories/zaklady/RZD/kep22.jpg, images/stories/zaklady/RZD/kep22m.jpg,Zbiór pszenicy oz. Gospodarstwo Sadłowice  03.08.2017;

images/stories/zaklady/RZD/kep23.jpg, images/stories/zaklady/RZD/kep23m.jpg,Zbiór pszenicy oz. Gospodarstwo Sadłowice  03.08.2017;

images/stories/zaklady/RZD/kep18.jpg, images/stories/zaklady/RZD/kep18m.jpg,Zbiór rzepaku Gospodarstwo Sadłowice  02.08.2017;

images/stories/zaklady/RZD/kep19.jpg, images/stories/zaklady/RZD/kep19m.jpg,Zbiór rzepaku Gospodarstwo Sadłowice  02.08.2017;

images/stories/zaklady/RZD/kep20.jpg, images/stories/zaklady/RZD/kep20m.jpg,Temperatura na słońcu Gospodarstwo Sadłowice  02.08.2017; 

images/stories/zaklady/RZD/kep24.jpg, images/stories/zaklady/RZD/kep24m.jpg,Sianokiszonka 06.06.2017 Gospodarstwo Osiny; 

images/stories/zaklady/RZD/kep1.jpg, images/stories/zaklady/RZD/kep1m.jpg;

images/stories/zaklady/RZD/kep2.jpg, images/stories/zaklady/RZD/kep2m.jpg;

images/stories/zaklady/RZD/kep3.jpg, images/stories/zaklady/RZD/kep3m.jpg;

images/stories/zaklady/RZD/kep4.jpg, images/stories/zaklady/RZD/kep4m.jpg;

images/stories/zaklady/RZD/kep5.jpg, images/stories/zaklady/RZD/kep5m.jpg;

images/stories/zaklady/RZD/kep6.jpg, images/stories/zaklady/RZD/kep6m.jpg;

images/stories/zaklady/RZD/kep8.jpg, images/stories/zaklady/RZD/kep8m.jpg,odorywanie karp chmielu;

images/stories/zaklady/RZD/kep9.jpg, images/stories/zaklady/RZD/kep9m.jpg;

images/stories/zaklady/RZD/kep10.jpg, images/stories/zaklady/RZD/kep10m.jpg,Las Ruda;

images/stories/zaklady/RZD/kep11.jpg, images/stories/zaklady/RZD/kep11m.jpg;

images/stories/zaklady/RZD/kep12.jpg, images/stories/zaklady/RZD/kep12m.jpg;

images/stories/zaklady/RZD/kep7.jpg, images/stories/zaklady/RZD/kep7m.jpg,początki kwitnienia drzew owocowych w sadzie na Kępie 04.04.2017;

images/stories/zaklady/RZD/kep13.jpg, images/stories/zaklady/RZD/kep13m.jpg,kwitnące brzoskwinie;

images/stories/zaklady/RZD/kep14.jpg, images/stories/zaklady/RZD/kep14m.jpg;

images/stories/zaklady/RZD/kep15.jpg, images/stories/zaklady/RZD/kep15m.jpg; 

images/stories/zaklady/RZD/kep16.jpg, images/stories/zaklady/RZD/kep16m.jpg,Bydło mięsne rasy Highland Castle 04.04.2017; 

images/stories/zaklady/RZD/kep17.jpg, images/stories/zaklady/RZD/kep17m.jpg,Nawożenie azotowe 08.03.2017}

 RZD Żelisławki

{slimbox images/stories/zaklady/RZD/zel1.jpg, images/stories/zaklady/RZD/zel1m.jpg,siew buraka cukrowego 03.04.2017r.;

images/stories/zaklady/RZD/zel2.jpg, images/stories/zaklady/RZD/zel2m.jpg,siew buraka cukrowego 04.04.2017r.;

images/stories/zaklady/RZD/zel3.jpg, images/stories/zaklady/RZD/zel3m.jpg,uprawa i siew buraka cukrowego 04.04.2017r.;

images/stories/zaklady/RZD/zel4.jpg, images/stories/zaklady/RZD/zel4m.jpg,uprawa przed siewem buraka cukrowego;

images/stories/zaklady/RZD/zel5.jpg, images/stories/zaklady/RZD/zel5m.jpg,Pszenica ozima Julius 04.04.2017r.;

images/stories/zaklady/RZD/zel6.jpg, images/stories/zaklady/RZD/zel6m.jpg,Pszenica ozima Julius;

images/stories/zaklady/RZD/zel7.jpg, images/stories/zaklady/RZD/zel7m.jpg,Pszenżyto ozime odmiana Silverado .Siew 20.09.2016r.;

images/stories/zaklady/RZD/zel8.jpg, images/stories/zaklady/RZD/zel8m.jpg,Pszenżyto ozime Silverado 04.04.2017r.;

images/stories/zaklady/RZD/zel9.jpg, images/stories/zaklady/RZD/zel9m.jpg,Rzepak ozimy Mentor 04.04.2017r.;

images/stories/zaklady/RZD/zel10.jpg, images/stories/zaklady/RZD/zel10m.jpg,Rzepak ozimy Alister 03.04.2017r.}

RZD Grabów

{slimbox images/stories/zaklady/RZD/gar1.jpg, images/stories/zaklady/RZD/gar1m.jpg,20170328;

images/stories/zaklady/RZD/gar2.jpg, images/stories/zaklady/RZD/gar2m.jpg,2017.03.28;

images/stories/zaklady/RZD/gar3.jpg, images/stories/zaklady/RZD/gar3m.jpg,2017.03.30;

images/stories/zaklady/RZD/gar4.jpg, images/stories/zaklady/RZD/gar4m.jpg,2017.03.30;

images/stories/zaklady/RZD/gar5.jpg, images/stories/zaklady/RZD/gar5m.jpg,2017.04.04;

images/stories/zaklady/RZD/gar6.jpg, images/stories/zaklady/RZD/gar6m.jpg,2017.04.04;

images/stories/zaklady/RZD/gar7.jpg, images/stories/zaklady/RZD/gar7m.jpg,2017.03.28;

images/stories/zaklady/RZD/gar8.jpg, images/stories/zaklady/RZD/gar8m.jpg,2017.03.28;

images/stories/zaklady/RZD/gar9.jpg, images/stories/zaklady/RZD/gar9m.jpg,2017.04.05}

  RZD Wierzbno

{slimbox images/stories/zaklady/RZD/wierz1.jpg, images/stories/zaklady/RZD/wierz1m.jpg,najnowszy zakup RZD Wierzbno;

images/stories/zaklady/RZD/wierz2.jpg, images/stories/zaklady/RZD/wierz2m.jpg,odnawiamy łąki  06.IV;

images/stories/zaklady/RZD/wierz3.jpg, images/stories/zaklady/RZD/wierz3m.jpg,wschody łubinu 10.IV;

images/stories/zaklady/RZD/wierz4.jpg, images/stories/zaklady/RZD/wierz4m.jpg,wschody owsa 04.IV; 

images/stories/zaklady/RZD/wierz5.jpg, images/stories/zaklady/RZD/wierz5m.jpg,zboża przezimowały w dobrej kondycji 04.IV;

images/stories/zaklady/RZD/wierz6.jpg, images/stories/zaklady/RZD/wierz6m.jpg,nowy aparat lęgowy   30.III; 

images/stories/zaklady/RZD/wierz7.jpg, images/stories/zaklady/RZD/wierz7m.jpg,wizyta w ZWD przedszkolaków  ze Szkoły Podstawowej w Wierzbnie 04.IV}

 

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content