Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr inż. Agaty Witorożec

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach zawiadamiają, że w dniu 

28 kwietnia 2021 roku o godz. 900 w Sali Konferencyjnej IUNG-PIB w Puławach

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Agaty Witorożec

z dziedziny nauk rolniczych, dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo, pt.

„Ocena efektów produkcyjnych i środowiskowych nawożenia pofermentem roślin przeznaczonych do produkcji biogazu”

Promotor:  prof. dr hab. Mariusz Matyka – IUNG-PIB w Puławach

Promotor pomocniczy: dr Marta Oleszek – Instytut Agrofizyki – PAN w Lublinie

Recenzenci:  

  • dr hab. Piotr Gradziuk , prof. IRWiR PAN – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa –  PAN w Warszawie
  • dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. UP – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Rozprawa wyłożona jest do wglądu  w Oddziale Biblioteki Rolniczej w Puławach, ul. Czartoryskich 8.
Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej zamieszczono na stronie internetowej IUNG-PIB i BIP, w zakładce „Rada Naukowa”  http://www.iung. pl

Link: www.iung.pl/o-instytucie/rada-naukowa/postepowania/postepowania-doktorskie/

Obrona odbędzie się na posiedzeniu Komisji Doktorskiej przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Link umożliwiający uczestnictwo w publicznej obronie z możliwością zadawania pytań zostanie udostępniony na stronie http://www.iung. pl w dniu obrony.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content