Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Zajączkowskiej

Dyrektor i Rada Naukowa
Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowego Instytutu Badawczego

w Puławach

zawiadamiają
że w dniu 20 października 2021 roku o godz. 900 w trybie zdalnym 
za pośrednictwem aplikacji ZOOM
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Aleksandry Zajączkowskiej

z dziedziny nauk rolniczych, dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo,
pt. „Wpływ nawożenia pszenicy krzemem na zmniejszenie stresu wywołanego zawartością metali ciężkich w glebie”

Link do publicznej obrony pracy doktorskiej w aplikacji ZOOM: https://zoom.us/j/96524687544


Promotor:  prof. dr hab. Jolanta Korzeniowska – IUNG-PIB we Wrocławiu

Promotor pomocniczy: dr inż. Urszula Sienkiewicz-Cholewa – IUNG-PIB we Wrocławiu

Recenzenci:  prof. dr hab. Jacek Antonkiewicz – Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie 
prof. dr hab. Renata Gaj – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Oddziale Biblioteki Rolniczej w Puławach, ul. Czartoryskich 8.
Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej zamieszczono na stronie internetowej IUNG-PIB, w zakładce „Rada Naukowa” https://www.iung.pl/o-instytucie/rada-naukowa/postepowania/postepowania-doktorskie/

Obrona odbędzie się na posiedzeniu Komisji Doktorskiej przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Link umożliwiający uczestnictwo w publicznej obronie z możliwością zadawania pytań:
https://zoom.us/j/96524687544

zostanie udostępniony na stronie https://www.iung.pl w dniu obrony.


Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content