Nagroda Zasłużony dla Inteligentnego Rozwoju

Mamy przyjemność poinformować, że pracownik Instytutu, magister inżynier Sylwia Siebielec otrzymała kolejną nagrodę za realizację projektu Narodowego Centrum Nauki pt.: „Rola mikroorganizmów w zasiedlaniu składowisk odpadów pohutniczych przez rośliny oraz ich wpływ na biodostępność pierwiastków śladowych”: Odznaczenie „Zasłużony dla Inteligentnego Rozwoju” . W lutym 2020 roku Pani mgr inż. Sylwia Siebielec otrzymała nominację do odznaczenia […]

Transmisja konferencji: „Wpływ rolnictwa na jakość środowiska przyrodniczego” na kanale YouTube

Transmisja konferencji: "Wpływ rolnictwa na jakość środowiska przyrodniczego" na kanale YouTube

Szanowni Państwo z uwagi na duże zainteresowanie konferencją (przekraczające pojemność platformy ZOOM) informujemy, że osoby, które w dniu 3 listopada nie będę mogły zalogować się na tej platformie, będą miały możliwość śledzenia konferencji na YouTube w trybie live Link: https://youtu.be/eTU1t2PPaOA Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział […]

Start projektu “AgroFossilFree”: Strategie i technologie dla rolnictwa europejskiego wolnego od paliw kopalnych

Start projektu “AgroFossilFree”: Strategie i technologie dla rolnictwa europejskiego wolnego od paliw kopalnych

Start projektu “AgroFossilFree”: Strategie i technologie dla rolnictwa europejskiego wolnego od paliw kopalnych 14 października 2020 roku w trybie on-line odbyło sie spotkanie Kick-off projektu AgroFossilFree, który otrzymał finansowanie w ramach programu Horyzont 2020. Projekt realizowany będzie przez 15 partnerów z dziewięciu krajów europejskich i koordynowany przez Centru Badań i Technologii – Hellas (CERTH). Rolnictwo […]

Wyzwania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich

Wyzwania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich

W dniu 15 października 2020 r. odbyła się konferencja naukowa nt. „Wyzwania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich”. Konferencję zorganizował Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach przy współpracy z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów, Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Towarzystwem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Ministerstwem Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Z uwagi na zagrożenie Covid-19 spotkanie […]

Integracja i doskonalenie systemów klasyfikacji gleb Polski – gleby rolnicze, leśne i antropogeniczne

Integracja i doskonalenie systemów klasyfikacji gleb Polski - gleby rolnicze, leśne i antropogeniczne

W dniu 22 września 2020 r. odbyła się konferencja naukowa nt. ”Integracja i doskonalenie systemów klasyfikacji gleb Polski – gleby rolnicze, leśne i antropogeniczne”. Konferencja była kolejnym spotkaniem przedstawicieli różnych środowisk w ramach Krajowej Platformy Glebowej organizowanej wspólnie przez IUNG-PIB, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W bieżącym roku spotkanie odbyło się […]

Informacja za miesiąc wrzesień z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB

Informacja za miesiąc wrzesień z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB

W miesiącu wrześniu warunki pogodowe sprzyjały uprawom, głównie występujące ostatnio w całym kraju opady deszczu znacząco poprawiły stan upraw późno schodzących z pola we wszystkich RZD. Ponadto dzięki temu możliwe było dochowanie optymalnych terminów zabiegów agrotechnicznych związanych z siewem rzepaku i zbóż. RZD Baborówko rozpoczęto we wrześniu nowy sezon agrotechniczny i na polach zaplanowanych pod zasiew […]

Wyniki kolejnej edycji programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Wyniki kolejnej edycji programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 sierpnia 2020 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie został zakwalifikowany do udziału w programie pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0”, finansowanego ze środków europejskich w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników […]

Komunikat nr 14 dotyczyczący suszy rolniczej.

Komunikat nr 14 dotyczyczący suszy rolniczej

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. W czternastym okresie raportowania tj. od 1 sierpnia do 30 września 2020 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu […]

Komunikat nr 13 dotyczyczący suszy rolniczej

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. W trzynastym okresie raportowania tj. od 21 lipca do 20 września 2020 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu […]

Uroczyste posiedzeniem Rady Naukowej z okazji 70-lecia IUNG wraz z wręczeniem odznaczeń państwowych oraz konferencja MRiRW

Uroczyste posiedzeniem Rady Naukowej z okazji 70-lecia IUNG wraz z wręczeniem odznaczeń państwowych oraz konferencja MRiRW

21 września 2020 roku, w Sali Kongresowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego miało miejsce CCLXXIV posiedzenie Rady Naukowej Instytutu połączone z konferencją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą gospodarowania wodą w rolnictwie. Posiedzenie Rady Naukowej zakończyła prezentacja przedstawiona przez prof. dr hab.Teresę Doroszewską, zastępcę Dyrektora ds. naukowych, dotycząca długoletniej historii i […]