Start projektu “AgroFossilFree”: Strategie i technologie dla rolnictwa europejskiego wolnego od paliw kopalnych

Start projektu “AgroFossilFree”: Strategie i technologie dla rolnictwa europejskiego wolnego od paliw kopalnych

Start projektu “AgroFossilFree”: Strategie i technologie dla rolnictwa europejskiego wolnego od paliw kopalnych

14 października 2020 roku w trybie on-line odbyło sie spotkanie Kick-off projektu AgroFossilFree, który otrzymał finansowanie w ramach programu Horyzont 2020. Projekt realizowany będzie przez 15 partnerów z dziewięciu krajów europejskich i koordynowany przez Centru Badań i Technologii – Hellas (CERTH).

Rolnictwo globalne w dużej mierze polega na zasobach kopalnych w zakresie pokrywania zapotrzebowania energetycznego i wspierania produkcji rolnej, zarówno w uprawie polowiej, jak i prowadzonej w środowisku kontrolowanym. Intensywne wykorzystywanie paliw kopalnych oraz degradacja naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla ma związek z antropogenicznym wpływem środowiskowym, przyczyniającym się do zmian klimatu. Środowiska naukowe i przemysłowe opracowują więc nowatorskie technologie i strategie wykorzystujące bardziej zrównoważone metody produkcji i wykorzystania energii. Jednak w sektorze rolnictwa wciąż istnieje wyraźna luka pomiedzy postępowymi rozwiązaniami a faktycznym zastosowaniem zalecanych narzędzi i praktyk przez rolników UE, szczególnie pośród tak licznej grupy małych i średnich producentów, których dostęp do informacji może być ograniczony.

Aby rozwiązać ten problem, w październiku 2020 roku ruszył projekt AgroFossilFree, koordynowany przez Centru Badań i Technologii –Hellas (CERTH), realizowany wspólnie z 15 partnerami z 9 krajów UE (IR, NL, DE, DK, PL, ES, IT, BE, EL), mający na celu utworzenie ram do współpracy interesariuszy i umożliwienia im oceny i promowania Technologii i strategii wolnych od paliw koplanych (FEFTS) w rolnictwie UE. Projekt AgroFossilFree przyczyni sie do budowy Strategii UE (np. Europejski Zielony Ład czy Strategia od Pola do Stołu) poprzez działania na rzecz zmniejszania wykorzystania paliw kopalnych we wszystkich procesach rolniczych od kołyski do bramy”, jednocześnie utrzymując wysoki plon i jakość produktów końcowych. Pomoże to także zamknąć lukę pomiędzy dostępnymi technologiami i strategiami wolnymi od paliw kopalnych a praktykami rolniczymi stosowanymi w UE, dzięki promowaniu efektywnej wymiany nowatorskich pomysłów i informacji pomiędzy środowiskami nauki, przemysłu i rolnictwa.

Projekt AgroFossilFree, obejmujący 3-letnie działania koordynacyjne i wspierające (CSA), otrzymał finansowanie w wysokości 2 mln € z UE w ramach programu ramowego Horyzont 2020. W ramach projektu dokonana zostanie ocena obecnego stanu rolnictwa UE w zakresie wykorzystania energii oraz ocena aktualnych potrzeb rolnictwa, by umożliwić rolnikom optymalizację produkcji dzięki bardziej efektywnemu zarządzaniu energią i redukcji emisji gazów cieplarnianych, co przyniesie korzyści ekonomiczne, agronomiczne i środowiskowe. Zostanie utworzona specjalna Platforma (AgEnergy Platform) zbierająca wszystkie dostępne technologie i strategie FEFTS, a także zbiór narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji (Decision Support Toolkit), służący do proponowania działań interwencyjnych i narzędzi finansowania na podstawie informacji

wprowadzonych przez użytkownika. Projekt ma na celu także tworzenie zaleceń z zakresu polityki i komunikowanie ich w celu zwiększenia widoczności i promowania zalecanych strategii i technologii. Będą także badane i wskazywane możliwości finansowania uwalniania rolnictwa UE od paliw kopalnych.

AgroFossilFree opiera się na “podejściu wielopodmiotowym”, zrzeszając w konsorcjum nie tylko naukowców i badaczy, ale także podmioty świadczące usługi upowszechnieniowe, organizacje rolnicze oraz partnerów przemysłowych z 9 krajów (z tzw. Centrów innowacji – „innovation hubs”), co zapewnia reprezentatywny skład z punktu widzenia odbiorców. Różnorodność systemów upraw i stref agro-klimatycznych uwzględnionych w ramach “centrów innowacji” pozwoli eksplorować możliwości dostosowania i wdrożenia szerokiego zakresu technologii i strategii (FEFTS), jednocześnie gromadząc informacje dotyczące potrzeb i innowacji od użytkowników z całej Europy.

Więcej informacji znajdziecie na naszych profilach: TwitterFacebook i LinkedIn

Koordynator projektu AgroFossilFree: Thanos Balafoutis ( a.balafoutis@certh.gr )

Koordynator z ramienia IUNG-PIB: Magdalena Borzęcka ( Magdalena.Borzecka@iung.pulawy.pl )

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content