Informacja za miesiąc wrzesień z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB

Informacja za miesiąc wrzesień z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB

W miesiącu wrześniu warunki pogodowe sprzyjały uprawom, głównie występujące ostatnio w całym kraju opady deszczu znacząco poprawiły stan upraw późno schodzących z pola we wszystkich RZD. Ponadto dzięki temu możliwe było dochowanie optymalnych terminów zabiegów agrotechnicznych związanych z siewem rzepaku i zbóż.

RZD Baborówko rozpoczęto we wrześniu nowy sezon agrotechniczny i na polach zaplanowanych pod zasiew pszenicy ozimej prowadzono zabiegi agrotechniczne: nawożenie PK i orkę siewną z wałem ugniatającym. Wykonanie orki było utrudnione ze względu na przesuszoną glebę. Dzięki niewielkim opadom w ostatnim tygodniu września możliwe było wykonanie siewu. Na polach z rzepakiem ozimym przeprowadzono powschodowe zabiegi herbicydowe celem zniszczenia chwastów oraz samosiewów zbóż.

RZD Błonie-Topola miesiąc wrzesień poświęcono na prace związane z wykonaniem orki pod zasiewy pszenicy ozimej. Korzystne warunki pogodowe i opady deszczu na początku miesiąca umożliwiły sprawne przeprowadzenie tych zabiegów jak i późniejszy siew pszenicy ozimej. Siewy rozpoczęto w tym roku w dniu 19 września i już po 7 dniach zaobserwowano pierwsze ich wschody tzw. szpilkowanie. Miesięczna suma opadów była na poziomie 70 litrów co w znaczący sposób poprawiło stan plantacji buraka cukrowego. We wrześniu wykonano również po raz trzeci zabieg chemiczny przeciwko chwościkowi, którego presja jest bardzo widoczna w bieżącym roku.

RZD Borusowa miesiąc wrzesień cechował się niemal całkowitym brakiem opadów, a ich deficyt był widoczny na polach. Wschody zasianego w sierpniu rzepaku ozimego były bardzo opóźnione i nierównomierne. Orka oraz uprawy przedsiewne przygotowujące glebę pod zasiewy pszenicy ozimej były bardzo utrudnione i wymagały zwiększonych nakładów pracy oraz większego zużycia paliwa. Wysiana wcześniej mieszanka poplonowa jako przedplon pod buraki cukrowe pomimo suszy rośnie bardzo dobrze. Znaczące opady deszczu które wystąpiły dopiero 29-30 września wpłyną korzystnie na zasiewy i wschody pszenicy ozimej oraz znacznie poprawią wzrost i rozwój buraków cukrowych.

RZD Grabów miesiąc wrzesień cechował się korzystnym przebiegiem warunków pogodowych. Chociaż norma opadów została przekroczona prawie dwu krotnie (89,2 mm) to opady występowały praktycznie tylko na początku i na końcu miesiąca. W połowie miesiąca dokonano zbioru kukurydzy na kiszonkę. Zebrane zostało 1350 ton zielonej masy z powierzchni 22 ha. Ponadto zebrana została kukurydza z przeznaczeniem na kiszonkę z 360 poletek doświadczalnych. Przy tych pracach które należało wykonać w większości ręcznie pomagała młodzież ze szkół rolniczych w Radomiu i w Zwoleniu z którymi Zakład Doświadczalny w Grabowie współpracuje już od wielu lat. Pod koniec września rozpoczął się siew pszenicy ozimej, ale intensywne i ciągłe opady deszczu przerwały je na ponad 10 dni. Aby wykorzystać ten czas wywieziono i rozrzucono obornik na polach ekologicznych.

RZD Kępa-Puławy zakończyły się zbiory chmielu i obecnie trwają intensywne prace związane ze zbiorem jabłek w sadzie. Zarówno prace w sadzie jak i siewy ozimin są utrudnione ze względu na bardzo obfite opady, które wynosiły ponad 100 mm we wszystkich gospodarstwach Zakładu w ciągu jednego tygodnia. Gdy nadejdzie poprawa pogody spiętrzą się prace produkcyjne jak również i doświadczalne, które należy zintensyfikować aby zachować terminy agrotechniczne. Pozostają jeszcze do zbioru w tym roku buraki cukrowe oraz kukurydza i soja.

RZD Werbkowice w miesiącu wrześniu zakończono zbiór lnu oleistego uzyskując plon nasion w ilości 12,28 dt/ha. Wykonano również uprawki pożniwne po pszenicy jarej oraz zasiano poplony zgodnie z programem zazielenienia. Kukurydza prawidłowo dojrzewa i jej zbiór na LKS planuje się w październiku. Natomiast stan roślin buraka cukrowego jest dobry. Wypas krów jest nadal prowadzony na pastwiskach i korzystając z najtańszego źródła paszy będzie on prowadzony nadal. Zebrano już trzeci pokos trawy na sianokiszonkę. Warunki pogodowe ze względu na obfite opady deszczu spowodowały znaczne opóźnienie w pracach polowych oraz pozostawiły duże zastoiska wodne.

RZD Wielichowo miesiąc wrzesień przeznaczono na wzmożone prace polowe. Wykonano orki w dość trudnych warunkach z powodu bardzo dużego niedoboru wody. W związku z powyższym siew żyta na glebach bardzo lekkich przełożono na okres po wystąpieniu opadów atmosferycznych. W tym roku ponownie już nie zasiano rzepaku. Pola przeznaczone pod siew rzepaku ozimego obsiano żytem hybrydowym, jęczmieniem ozimym oraz pszenicą ozimą. We wrześniu również oczyszczono i zaprawiono niezbędną ilość zbóż pod zasiewy ozimin. Pod koniec miesiąca wykopano buraki cukrowe, które z początkiem października będą odstawione do cukrowni.

RZD Wierzbno zakończono siewy zbóż ozimych. Warunki były sprzyjające pod względem wilgotności gleby oraz braku nadmiernych opadów. Do zbioru w tym roku pozostała kukurydza na ziarno, której zbiory rozpoczną się prawdopodobnie w połowie następnego miesiąca. Ponadto należy przeprowadzić wcześniej wycenę szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną.

RZD Żelisławki w dniu 5 września uruchomiono w Zakładzie instalację fotowoltaiczną o mocy 20kW. Pozwoli ona w znacznym stopniu ograniczyć koszty zużycia energii elektrycznej. W gospodarstwie zostały wykonane wszystkie prace polowe zaplanowane na ten rok. Zostały one wykonane w optymalnych terminach agrotechnicznych. Zasiano 95 ha żyta ozimego i 82 ha pszenżyta ozimego oraz jest na ukończeniu siew pszenicy ozimej na powierzchni 160 ha.

RZD „JASTKÓW” Spółka z o.o. początek miesiąca rozpoczęła od bardzo ważnych prac jakim jest zbiór chmielu. Jest to najbardziej pracochłonny okres w całym chmielarskim cyklu produkcyjnym. W okresie kilku tygodni podczas których chmiel osiąga dojrzałość technologiczną należy wykonać czynności zajmujące około 40% nakładów pracy w całorocznej agrotechnice. Pogoda podczas zbioru jest bardzo ważna ponieważ wpływa na organizację pracy oraz na jakość pozyskiwanego surowca. W tym roku była ona bardzo zmienna, gdzie zarówno było słonecznie, ale też występowały opady deszczu. Podczas bardzo intensywnych opadów prace były przerywane przez co okres zbioru się wydłużył. Ilość surowca chmielowego zebrana do końca września waha się w granicach 30 ton suchych szyszek co świadczy o dobrych plonach. W zależności od dalszego przebiegu pogody przewiduje się zakończenie jego zbioru w pierwszej dekadzie października.

Materiał przygotowany przez:

Dyrektorów RZD IUNG-PIB oraz dr. Mariusza Zarychtę.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content