Aktualności

Rozpoczęcie projektu Clim4Cast

1 III 2023 odbyło się spotkanie partnerów, rozpoczynające projekt Clim4Cast, w formie zdalnej. Projekt jest realizowany w ramach programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA 2021 – 2027. Koordynatorem projektu Clim4Cast jest Global Change Research Institute z Czech, a partnerami 7 instytucji, w tym IUNG-PIB.

Read More »