Aktualności

Seminarium NUTRIMAN – 6 maja 2021. Zagospodarowanie odpadów z gosp. rolnych i przemysłu rolno-spożywczego

Głównym celem warsztatów zatytułowanych ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z GOSPODARSTW ROLNYCH I PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO, OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I NOWE TRENDY W ICH UNIESZKODLIWIANIU jest przedstawienie wyników projektu badawczego NUTRIMAN oraz poinformowanie o regulacjach prawnych i wymogach bezpieczeństwa w stosowaniu odpadowych materiałów w rolnictwie.

Read More »