Aktualności

Prof. Mariusz Matyka nowym Dyrektorem IUNG-PIB

14 lutego 2024 r. , na wniosek dotychczasowej Dyrekcji, decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Czesława Siekierskiego ustąpili z dotychczas zajmowanych stanowisk: prof. dr hab. Wiesław Oleszek – dyrektor IUNG-PIB oraz prof. dr hab. Teresa Doroszewska – z-ca Dyrektora ds. naukowych w zakresie badań nad produkcją roślinną.
Decyzją Pana Ministra z-ca dyrektora ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych – prof. dr hab. Mariusz Matyka otrzymał z dniem 15 lutego 2024 r. powołanie na stanowisko Dyrektora IUNG-PIB

Read More »

Zaproszenie na warsztaty i konkurs – biogospodarka

Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość wyrażenia swojej opinii na temat potrzeb stosowania nowoczesnych rozwiązań. Po cyklu warsztatów najciekawsze rozwiązania (TRL 2-5) będą mogły wziąć udział  w konkursie dotyczącym innowacji w rolnictwie (październik’24).  Zwycięzcy konkursu będą mieli możliwość zaprezentowania swoich pomysłów na kongresie „European Bioeconomy Challenge” w Brukseli w 2025 r.

Read More »

Zapraszamy na wydarzenie tematyczne Soil decontamination

Wydarzenie tematyczne Soil decontamination, organizowane przez Instytut Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, odbędzie się 15 lutego 2024 r. o godzinie 10:00 CET w formie on-line.
Wydarzenie ma na celu zwrócenie uwagi na zanieczyszczenie gleby, które wyraźnie odnosi się do realizacji misji UE programu Horyzont Europa 'A Soil Deal for Europe’: zmniejszenie zanieczyszczenia gleby i usprawnienie rekultywacji.

Read More »

Spotkanie noworoczne w IUNG-PIB

W dniu 10 stycznia 2024 r. miało miejsce spotkanie noworoczne Dyrekcji z pracownikami IUNG-PIB. Osobom, które nie mogły fizycznie wziąć udziału w wydarzeniu, zapewniono możliwość uczestnictwa w nim w formie on-line.

Read More »
Skip to content