Oferta IUNG

Oferty realizowane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

Projekty IUNG

Projekty, które są realizowane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

Aktualności

Krajowe uprawy rolne na biopaliwa – dane do obliczania emisji

Nasz Instytut zakończył prace nad danymi statystycznymi, które mogą być wykorzystane do obliczenia emisji dla etapu uprawy na poziomie regionów NUST3 w uprawie rzepaku ozimego i kukurydzy na ziarno.
Dane te są punktem wyjścia do opracowania krajowego raportu dla Komisji Europejskiej, dotyczącego typowych emisji gazów cieplarnianych z uprawy surowców rolnych.

Czytaj więcej »

Aktualizacja „Zbioru zaleceń dobrej praktyki rolniczej do dobrowolnego stosowania”

Departament Hodowli i Ochrony Roślin (DHR) MRiRW informuje, że zgodnie z art. 103 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne1, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej oraz po uzyskaniu opinii ministra właściwego do spraw rybołówstwa opracowuje „Zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej do dobrowolnego stosowania (ZZDPR)”

Czytaj więcej »

Międzynarodowe spotkanie robocze projektu wewnętrznego EJP SOIL – ProbeField w Puławach

W dniach 28-29 maja 2024 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach odbyło się trzecie spotkanie robocze w ramach projektu EJP Soil Probe Field „A novel protocol for robust in field monitoring of carbon stock and soil fertility based on proximal sensors and existing soil spectral libraries”, który rozpoczął się w 2021 roku i jest wewnętrznym projektem programu EJP SOIL.

Czytaj więcej »

Informacje bieżące

Polecamy

Zaproszenie na warsztaty informacyjne

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza plantatorów chmielu do udziału w warsztatach informacyjnych, których celem będzie przedstawienie wyników badań z zakresu oceny ryzyka środowiskowego związanego z oddziaływaniem słupów impregnowanych kreozotem.

Czytaj więcej »
Portal HR

Strategia HR dla naukowców

Strategia HR dla naukowców (HRS4R) wspiera instytucje badawcze oraz organizacje non-profit związane z nauką w realizacji „Europejskiej Karty Naukowca” oraz „Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych” w planowaniu i praktyce dotyczącej warunków pracy…

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content