Starsza wersja serwisu WWW

Starsza wersja strony IUNG

W związku z wprowadzeniem nowego serwisu WWW w życie, poprzedni starszy, znajduje się pod adresem: http://stary.iung.pulawy.pl

Aktualności

Informacje bieżące

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr inż. Agaty Witorożec

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach zawiadamiają, że w dniu 28 kwietnia 2021 roku o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej IUNG-PIB w Puławach odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agaty Witorożec z dziedziny nauk rolniczych, dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo, pt. „Ocena efektów produkcyjnych i środowiskowych nawożenia pofermentem roślin przeznaczonych do produkcji biogazu”

Czytaj więcej »

Polecamy

Seminarium NUTRIMAN – 6 maja 2021. Zagospodarowanie odpadów z gosp. rolnych i przemysłu rolno-spożywczego

Głównym celem warsztatów zatytułowanych ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z GOSPODARSTW ROLNYCH I PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO, OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I NOWE TRENDY W ICH UNIESZKODLIWIANIU jest przedstawienie wyników projektu badawczego NUTRIMAN oraz poinformowanie o regulacjach prawnych i wymogach bezpieczeństwa w stosowaniu odpadowych materiałów w rolnictwie.

Czytaj więcej »
Strategia HR dla naukowców

Strategia HR dla naukowców

Strategia HR dla naukowców (HRS4R) wspiera instytucje badawcze oraz organizacje non-profit związane z nauką w realizacji „Europejskiej Karty Naukowca” oraz „Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych” w planowaniu i praktyce dotyczącej warunków pracy…