II. Międzynarodowe Warsztaty Innowacji AgroFossilFree – Warszawa [23 IX 2022]

Planowana data wydarzenia to 23 września 2022, w godzinach 09:00 – 15:00.
Lokalizacja warsztatów: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy
Instytut Badawczy (IERiGŻ-PIB), ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Tematem warsztatów jest “Wykorzystanie technologii i strategii wolnych od paliw kopalnych
(FEFTS) w rolnictwie”.

Kurs w ramach EJP SOIL dotyczący dyrektywy INSPIRE

EJP SOIL

Kurs w ramach EJP SOIL: Wskazówki dla krajowych jednostek dostarczających dane glebowe na temat zgodności z dyrektywą INSPIRE.
Zgodny z wytycznymi INSPIRE: Co to znaczy? Co zrobić, by dane były zgodne z dyrektywą INSPIRE? Lokalizacja: Wageningen, Holandia. Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 marca 2022 r.

Warsztaty 29 lipca 2021 „Projekt NUTRIMAN i nowe europejskie prawodawstwo dotyczące produktów nawozowych wytwarzanych z materiałów pochodzących z recyklingu”

zajawka nutriman

Głównym celem warsztatów zatytułowanych „Projekt NUTRIMAN i nowe europejskie prawodawstwo dotyczące produktów nawozowych wytwarzanych z materiałów pochodzących z recyklingu” jest przedstawienie wyników projektu badawczego NUTRIMAN oraz poinformowanie o nowych europejskich przepisach dotyczących nawozów pochodzących z odzysku tj. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r., które będzie obowiązywać od 16.06.2022 r.

Warsztaty 18 maja 2021 r. „Projekt NUTRIMAN i wykorzystanie pofermentu”

warsztaty poferment nutriman

Głównym celem warsztatów zatytułowanych „Projekt NUTRIMAN i wykorzystanie pofermentu” jest przedstawienie wyników projektu badawczego NUTRIMAN oraz produktach nawozowych powstałych zgodnie z tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r., które będzie obowiązywać od 16.06.2022 r.

Warsztaty 17 maja 2021 – Projekt NUTRIMAN i wykorzystanie kompostów

NUTRIMAN logo

Głównym celem warsztatów zatytułowanych „Projekt NUTRIMAN i wykorzystanie kompostów” jest przedstawienie wyników projektu badawczego NUTRIMAN oraz produktów nawozowych powstałych z odpadów zielonych zgodnie z tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r., które będzie obowiązywać od 16.06.2022 r.