Monografia „Przegląd wybranych wskaźników do oceny bioróżnorodności i aktywności mikroorganizmów glebowych”

Ochrona i znaczenie bioróżnorodności środowiska glebowego są niezwykle ważne zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pokoleń. Różnorodność mikroorganizmów składających się na mikrobiom roślin i gleb odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia roślin oraz zdrowotności ekosystemu. Cały szereg czynników biotycznych (człowiek, zwierzęta, rośliny, makro-, mezo- i mikrofauna) i abiotycznych (klimat, rzeźba terenu, skała macierzysta, wody powierzchniowe i podziemne) ma znaczący wpływ na poziom bioróżnorodności w glebie.

Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w V Ogólnopolskim Sympozjum Mikrobiologicznym “Metagenomy różnych środowisk“, które odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 2021 roku. Ze względu na sytuację epidemiczną spotkanie odbędzie się w trybie zdalnym na platformie Microsoft Teams. Tegorocznym organizatorem Konferencji jest Katedra Biochemii i Mikrobiologii, Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zachęcamy do […]