Monografia „Przegląd wybranych wskaźników do oceny bioróżnorodności i aktywności mikroorganizmów glebowych”

Typ publikacji:

MONOGRAFIA

Redakcja

ANNA GAŁĄZKA, JANUSZ PODLEŚNY

Autor/Autorzy:

BARBARA ABRAMCZYK, KAROLINA FURTAK, ANNA GAŁĄZKA, JAROSŁAW GRZĄDZIEL, MONIKA KOZIEŁ,
STEFAN MARTYNIUK, ANNA MARZEC-GRZĄDZIEL, GRZEGORZ SIEBIELEC, SYLWIA SIEBIELEC, MAŁGORZATA WOŹNIAK

Tytuł:

PRZEGLĄD WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DO OCENY BIORÓŻNORODNOŚCI I AKTYWNOŚCI MIKROORGANIZMÓW GLEBOWYCH

Rok wydania:

2020

ISBN 978-83-7562-347-5

Okładka Monografii

Streszczenie:

Ochrona i znaczenie bioróżnorodności środowiska glebowego są niezwykle ważne zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pokoleń. Różnorodność mikroorganizmów składających się na mikrobiom roślin i gleb odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia roślin oraz zdrowotności ekosystemu. Cały szereg czynników biotycznych (człowiek, zwierzęta, rośliny, makro-, mezo- i mikrofauna) i abiotycznych (klimat, rzeźba terenu, skała macierzysta, wody powierzchniowe i podziemne) ma znaczący wpływ na poziom bioróżnorodności w glebie.

Opracowanie i upowszechnianie wskaźników jakości środowiska glebowego, które mogłyby być zastosowane w monitoringu gleb rolniczych oraz przydatne do zastosowania w badaniach decyzyjnych Wspólnej Polityki Rolnej jest niezwykle ważnym zagadnieniem. Z punktu widzenia rolnictwa wskaźnikiem wysokiej jakości gleb jest wielkość i jakość plonu oraz jego stabilność i powtarzalność, a właściwe praktyki rolnicze są postrzegane jako podstawowy warunek gwarantujący zdrowie i dobrobyt ludzi oraz bezpieczeństwo żywności. Wybrane wskaźniki do oceny bioróżnorodności środowiska glebowego obejmują zarówno klasyczne analizy z zakresu mikrobiologii i biochemii gleb, jak i nowoczesne techniki biologii molekularnej. Są to metody szybkie, czułe i powtarzalne. Warto wspomnieć, że dają one możliwość bezpośredniej oceny mikroorganizmów bez konieczności ich hodowli. Ponadto dużym zainteresowaniem wśród badaczy cieszą się także klasyczne oznaczania aktywności biologicznej gleb oraz jej bioróżnorodności funkcjonalnej.

Z powodu tak dużej różnorodności ważne jest, aby dobrać odpowiednie metody dające największy stopień różnicowania mikroorganizmów. Najbogatszym rezerwuarem mikroorganizmów jest środowisko naturalne ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemu glebowego i roślinnego. Niewątpliwie ważnym aspektem badań mikrobiologicznych jest dobór i opracowanie wskaźników do oceny i kształtowania bioróżnorodności mikrobiologicznej środowiska glebowego i roślinnego. W niniejszej monografii przedstawiono przegląd wybranych wskaźników do oceny bioróżnorodności środowiska glebowego oraz aktywności biologicznej gleb.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content