Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego Francja, Paryż

Termin wyjazdu: 10 -16.04.2023 Cel wyjazdu: Uczestnictwo w kursie dla młodych naukowców „Ecosystem services assessment in agricultural and periurban areas” w ramach projektu EJP Soil 11 kwietnia 2023 roku w Paryżu rozpoczął się kurs w ramach projektu EJP Soil zorganizowany przez AgroParisTech i Institut Agro, którego tematyka dotyczyła usług ekosystemowych na terenach rolniczych i podmiejskich. […]

Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego Francja, Orlean

Termin wyjazdu: 25.03.2023 – 10.04.2023 Cel wyjazdu: Uczestnictwo w programie Visiting Scientist Support w ramach EJP-Soil (INRAE, Orlean, Francja) W ramach programu Visiting Scientists Support realizowanego w INRAe – Centre de recherche Val de Loire w Orleanie w Paryżu Pani dr Sylwia Pindral odbyła dwutygodniową wizytę w ramach, której wykonane zostały prace nad modelowaniem właściwości […]

XXVIII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH (17-19.03.2023)

IUNG-PIB był jednym z setek wystawców na targach AGROTECH, które corocznie odbywają się w Kielcach. Pracownicy naszego Instytutu prezentowali ofertę wydawniczą i upowszechnieniową, informowali o szkoleniach dla doradców, m.in. przygotowywanych w ramach realizacji dotacji celowej MRiRW, aktualnych projektach i usługach IUNG-PIB realizowanych przez Zakłady Naukowe i Rolnicze Zakłady Doświadczalne. Na targach poza stoiskiem Ministerstwa Rolnictwa […]

SERENA

SERENA dąży do zwiększenia skuteczności polityki dotyczącej gleb poprzez analizę pakietów (bundles) usług ekosystemowych gleb w europejskich krajobrazach rolniczych, tj. analizę zbioru usług ekosystemowych opartych na glebie, które jednocześnie występują w tym samym czasie i lokalizacji.

Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego Orlean, Francja

Cel wyjazdu: Udział w międzynarodowej konferencji Soil Mapping for a Sustainable Future. 2nd joint Workshop of the IUSS Working Groups Digital Soil Mapping and Global Soil Map Termin wyjazdu: 6.02.2023 – 9.02.2023 Na konferencji: „Soil Mapping for a Sustainable Future. 2nd joint Workshop of the IUSS Working Groups Digital Soil Mapping and Global Soil Map” […]

Światowy Dzień Gleby – 5 grudnia

Dziś Światowy Dzień Gleby (ang. World Soil Day, WSD) – święto obchodzone 5 grudnia by uczcić rolę gleby jako kluczowego komponentu środowiska przyrodniczego i niezbędnego czynnika warunkującego przetrwanie i dobrobyt ludzkości. Globalne Partnerstwo na rzecz Gleby FAO zaprasza na oficjalne obchody Światowego Dnia Gleby 5 grudnia 2022 roku o godzinie 12:20 CET.

Krajowy dzień projektu EJP SOIL – 15 XI g. 9.00

Konferencja, w formule webinaru ma na celu zaprezentowanie prac dotychczas wykonanych w ramach projektu  oraz tych, które są planowane na kolejne lata. Chcemy również wskazać na rolę IUNG-PIB oraz interesariuszy projektu EJP SOIL w tych działaniach i zachęcić pozostałych uczestników konferencji do współpracy z nami. 

Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego Ryga, University of Latvia

Termin wyjazdu: 11-17.09.2022 Cel wyjazdu: Uczestnictwo w kursie dla młodych naukowców „Soil Systems – From Field to Model: peat soil study, mapping, statistical analysis and modelling” w ramach projektu EJP Soil 12 września 2022 roku na Uniwersytecie Łotewskim w Rydze (University of Latvia), w ramach projektu EJP Soil rozpoczął się kurs, którego celem było przekazanie […]

Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego Sète, Francja

Termin wyjazdu: 04-10.09.2022 Cel wyjazdu: Szkolenia (Chemometria) W dniach 5-9 września odbyła się Pierwsza Szkoła Szkoleniowa SENSORTFINT w zakresie Chemometrii w Sète we Francji. Dr hab. Guillaume Debaene uczestniczył w szkoleniu dzięki środkom z projektu EJP SOIL. Kurs obejmował 32 godziny zajęć w tym wykłady teoretyczne z zakresu chemometrii, zajęcia praktyczne (praca z danymi dotyczącymi […]

General Meeting programu EJP SOIL i Annual Science Days w Palermo

General Meeting w Palermo było jednym z pierwszych dużych spotkań osób realizujących projekt EJP-SOIL, jednocześnie bardzo intensywnym. Następujące po nim 2 dniowe Annual Science Days dały możliwość zapoznania się z szerokim spektrum tematów związanych z zarządzaniem glebami, realizowanych w ramach projektu EJP SOIL, projektów wewnętrznych oraz projektów zewnętrznym.