Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego Francja, Paryż

Termin wyjazdu: 10 -16.04.2023 Cel wyjazdu: Uczestnictwo w kursie dla młodych naukowców „Ecosystem services assessment in agricultural and periurban areas” w ramach projektu EJP Soil 11 kwietnia 2023 roku w Paryżu rozpoczął się kurs w ramach projektu EJP Soil zorganizowany przez AgroParisTech i Institut Agro, którego tematyka dotyczyła usług ekosystemowych na terenach rolniczych i podmiejskich. […]

Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego Francja, Orlean

Termin wyjazdu: 25.03.2023 – 10.04.2023 Cel wyjazdu: Uczestnictwo w programie Visiting Scientist Support w ramach EJP-Soil (INRAE, Orlean, Francja) W ramach programu Visiting Scientists Support realizowanego w INRAe – Centre de recherche Val de Loire w Orleanie w Paryżu Pani dr Sylwia Pindral odbyła dwutygodniową wizytę w ramach, której wykonane zostały prace nad modelowaniem właściwości […]

XXVIII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH (17-19.03.2023)

IUNG-PIB był jednym z setek wystawców na targach AGROTECH, które corocznie odbywają się w Kielcach. Pracownicy naszego Instytutu prezentowali ofertę wydawniczą i upowszechnieniową, informowali o szkoleniach dla doradców, m.in. przygotowywanych w ramach realizacji dotacji celowej MRiRW, aktualnych projektach i usługach IUNG-PIB realizowanych przez Zakłady Naukowe i Rolnicze Zakłady Doświadczalne. Na targach poza stoiskiem Ministerstwa Rolnictwa […]

SERENA

SERENA dąży do zwiększenia skuteczności polityki dotyczącej gleb poprzez analizę pakietów (bundles) usług ekosystemowych gleb w europejskich krajobrazach rolniczych, tj. analizę zbioru usług ekosystemowych opartych na glebie, które jednocześnie występują w tym samym czasie i lokalizacji.

Światowy Dzień Gleby – 5 grudnia

Dziś Światowy Dzień Gleby (ang. World Soil Day, WSD) – święto obchodzone 5 grudnia by uczcić rolę gleby jako kluczowego komponentu środowiska przyrodniczego i niezbędnego czynnika warunkującego przetrwanie i dobrobyt ludzkości. Globalne Partnerstwo na rzecz Gleby FAO zaprasza na oficjalne obchody Światowego Dnia Gleby 5 grudnia 2022 roku o godzinie 12:20 CET.

Krajowy dzień projektu EJP SOIL – 15 XI g. 9.00

Konferencja, w formule webinaru ma na celu zaprezentowanie prac dotychczas wykonanych w ramach projektu  oraz tych, które są planowane na kolejne lata. Chcemy również wskazać na rolę IUNG-PIB oraz interesariuszy projektu EJP SOIL w tych działaniach i zachęcić pozostałych uczestników konferencji do współpracy z nami. 

Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego Ryga, University of Latvia

Termin wyjazdu: 11-17.09.2022 Cel wyjazdu: Uczestnictwo w kursie dla młodych naukowców „Soil Systems – From Field to Model: peat soil study, mapping, statistical analysis and modelling” w ramach projektu EJP Soil 12 września 2022 roku na Uniwersytecie Łotewskim w Rydze (University of Latvia), w ramach projektu EJP Soil rozpoczął się kurs, którego celem było przekazanie […]

Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego Sète, Francja

Termin wyjazdu: 04-10.09.2022 Cel wyjazdu: Szkolenia (Chemometria) W dniach 5-9 września odbyła się Pierwsza Szkoła Szkoleniowa SENSORTFINT w zakresie Chemometrii w Sète we Francji. Dr hab. Guillaume Debaene uczestniczył w szkoleniu dzięki środkom z projektu EJP SOIL. Kurs obejmował 32 godziny zajęć w tym wykłady teoretyczne z zakresu chemometrii, zajęcia praktyczne (praca z danymi dotyczącymi […]

General Meeting programu EJP SOIL i Annual Science Days w Palermo

General Meeting w Palermo było jednym z pierwszych dużych spotkań osób realizujących projekt EJP-SOIL, jednocześnie bardzo intensywnym. Następujące po nim 2 dniowe Annual Science Days dały możliwość zapoznania się z szerokim spektrum tematów związanych z zarządzaniem glebami, realizowanych w ramach projektu EJP SOIL, projektów wewnętrznych oraz projektów zewnętrznym.

Udział w warsztatach projektu STEROPES w Alcalá de Henares / Hiszpania, w dn. 30.05.2022 – 02.06.2022

steropes

W dniach 31.5-2.6.2022 w uniwersyteckim Alcalá de Henares w Hiszpanii pod Madrytem, rodzinnym mieście autora Don Kichota odbyły się drugie warsztaty projektu STEROPES „Stimulating novel Technologies from Earth Remote Observation to Predict European Soil carbon”. Celem projektu jest opracowanie modeli służących do przewidywania zawartości glebowej materii organicznej na gruntach ornych Europy w różnych strefach klimatycznych […]