Grudniowy Policy Brief EJP SOIL „Skuteczny udział interesariuszy w zaspokajaniu potrzeb związanych z glebą.”

Successful stakeholder participation to address soil needs.

Autorzy: Saskia Visser, Claire Chenu, Anna Besse, Niels Halberg and Teresa Pinto Correia

Autorzy dokumentu przygotowanego w ramach projektu EJP SOIL, w którym uczestniczy m.in. IUNG-PIB i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • Potrzeby w zakresie gleby są specyficzne dla poszczególnych interesariuszy i regionów.
 • Wdrożenie unijnej misji „Gleba”, strategii UE w zakresie gleby na 2030 r. oraz przyszłej dyrektywy w sprawie monitorowania i odporności gleby musi uwzględniać to szerokie spektrum potrzeb w zakresie gleby.
  Dyrektywa w sprawie monitorowania gleby i jej odporności musi uwzględniać to szerokie spektrum potrzeb w zakresie gleby.
 • Zalecamy sformalizowanie udziału interesariuszy w celu zaspokojenia potrzeb związanych z glebą poprzez utworzenie krajowych centrów.
 • Skuteczne krajowe centra są „własnością organu” i mają na celu
  • i) informowanie krajowych decydentów o wyzwaniach związanych z glebą i potrzebach politycznych;
  • ii) debata nad propozycjami politycznymi i ich wdrażanie oraz
  • iii) dostarczanie informacji zwrotnych na temat przewidywanego wpływu proponowanych polityk.

Link do dokumentu: https://ejpsoil.eu/fileadmin/projects/ejpsoil/WP8/Policy_briefs/EJPSOIL_Policy_Brief_Stakeholder_Engagement.pdf

Link do oficjalnej strony projektu EJP SOIL: https://ejpsoil.eu/

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content