Grudniowy Policy Brief EJP SOIL „Skuteczny udział interesariuszy w zaspokajaniu potrzeb związanych z glebą.”

Successful stakeholder participation to address soil needs.

Autorzy: Saskia Visser, Claire Chenu, Anna Besse, Niels Halberg and Teresa Pinto Correia

Autorzy dokumentu przygotowanego w ramach projektu EJP SOIL, w którym uczestniczy m.in. IUNG-PIB i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • Potrzeby w zakresie gleby są specyficzne dla poszczególnych interesariuszy i regionów.
 • Wdrożenie unijnej misji „Gleba”, strategii UE w zakresie gleby na 2030 r. oraz przyszłej dyrektywy w sprawie monitorowania i odporności gleby musi uwzględniać to szerokie spektrum potrzeb w zakresie gleby.
  Dyrektywa w sprawie monitorowania gleby i jej odporności musi uwzględniać to szerokie spektrum potrzeb w zakresie gleby.
 • Zalecamy sformalizowanie udziału interesariuszy w celu zaspokojenia potrzeb związanych z glebą poprzez utworzenie krajowych centrów.
 • Skuteczne krajowe centra są „własnością organu” i mają na celu
  • i) informowanie krajowych decydentów o wyzwaniach związanych z glebą i potrzebach politycznych;
  • ii) debata nad propozycjami politycznymi i ich wdrażanie oraz
  • iii) dostarczanie informacji zwrotnych na temat przewidywanego wpływu proponowanych polityk.

Link do dokumentu: https://ejpsoil.eu/fileadmin/projects/ejpsoil/WP8/Policy_briefs/EJPSOIL_Policy_Brief_Stakeholder_Engagement.pdf

Link do oficjalnej strony projektu EJP SOIL: https://ejpsoil.eu/

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content