REDAKCJA

Redaktor naczelny:

prof. dr hab. Janusz Podleśny – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
                                                                Państwowy Instytut   Badawczy w Puławach;
                                                                e-mail: jp@iung.pulawy.pl

Redaktor techniczny:


mgr Katarzyna Mikulska – e-mail: kmikulska@iung.pulawy.pl