Monografie i Rozprawy Naukowe stanowią serię wydawniczą obejmującą publikacje recenzowanych prac o charakterze monografii oraz oryginalnych rozpraw naukowych. W wydawnictwie tym mogą być publikowane na prawach monografii prace naukowe stanowiące poszerzoną wersję problematyki zawartej w wartościowych pracach doktorskich. 

Wydawca:

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
ISBN 978-83-7562-089-4