Krajowa Platforma Glebowa

Konferencja ”Zwiększanie zawartości materii organicznej w polskich glebach – możliwości i ograniczenia” – 29 IX 2022, ZOOM

Ponad 50% pokrywy glebowej naszego kraju zajmują gleby wykazujące w wierzchniej warstwie
uziarnienie piasku, zawierające niski poziom koloidów glebowych, charakteryzujące się bardzo
kwaśnym i kwaśnym odczynem oraz brakiem odporności na suszę glebową. Dlatego warto odpowiedzieć sobie na pytanie czy w takich warunkach mamy możliwości i potencjał do gromadzenia węgla w glebach?

Czytaj więcej »
Skip to content