Ogłoszenie o przetargu

Nazwa i adres wydzierżawiającego, miejsce składania ofert:Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy,e-mail: iung@iung.pulawy.pl Termin i miejsce, w którym można obejrzeć

Czytaj więcej »
Skip to content