Relacja z Krajowych Wydarzeń Angażujących dotyczących Misji Glebowej realizowanych w ramach projektu NATI00NS

W ubiegłym tygodniu zakończona została realizacja drugiej rudny Krajowych Wydarzeń Angażujących dotyczących Misji Glebowej realizowanych w ramach projektu Nati00ns. Wydarzenia odbyły się w Polsce, Czechach oraz na Słowacji. W ich organizację zaangażowani byli pracownicy Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów: dr hab. inż. Rafał Wawer, dr hab. Grzegorz Siebielec, mgr Ludwika Poręba oraz mgr Karolina Świątek. Warto wspomnieć, że głównym celem projektu NATI00NS jest ułatwienie implementacji Misji Glebowej „A Soil Deal for Europe” w państwach członkowskich UE i krajach stowarzyszonych. NATI00NS ma podno­sić świadomość wśród krajowych i regionalnych interesariuszy, zapewniając dostęp do sprawdzonych pod wzglę­dem jakości materiałów i informacji dotyczących budowania potencjału, pobudzając dyskusje na temat najlep­szych konfiguracji żywych laboratoriów (LL) odpowiadających regionalnym potrzebom oraz wspierając nawiązywanie międzyregionalnych klastrów. Ostatecznym celem jest wsparcie jednostek krajowych w procesie składania wniosków w konkursach Misji Glebowej Horyzontu Europa, w szczególności w konkursach dotyczących „Żywych laboratoriów”.

Podczas wydarzenia angażującego zorganizowanego 7 czerwca w Lublinie prelekcje wygłosili: dr hab. inż. Rafał Wawer – Przykład Living Labs Aqua da Vida, dr hab. Grzegorz Siebielec – Wprowadzenie do Misji Glebowej i Żywych Laboratoriów, prof. dr hab. Małgorzata Wójcik z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przedstawiła „Alternatywne sposoby wykorzystania zanieczyszczonych gruntów w obszarach miejskich i poprzemysłowych,” dr inż.  Jan Kamiński  z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego omówił systemy zieleni dla Miast na miarę wyzwań XXI wieku (Zielone Sieci), a Bożena Podlaska z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dział Krajowego Punktu Kontaktowego) przedstawiła „Żywe Laboratoria w otwartym naborze Misji Glebowej, programu Horyzont Europa”.

Krajowe Wydarzenie Angażujące na Słowacji  odbyło się  11 czerwca 2024 i zostało zorganizowane we współpracy ze słowackim Krajowym Punktem Kontaktowym Horyzont Europa, na Słowackim Uniwersytecie Rolniczym w Nitrze. Podczas wydarzenia  dr hab. inż. Rafał Wawer przybliżył uczestnikom projekt NATI00NS, znaczenie Misji Glebowej i Koncepcję Żywych Laboratoriów oraz rzeczywisty przykład Living Lab prowadzonego w Polsce.  Dodatkowo  zaproszeni goście:  Katarína Blicklingová z Klastra Biogospodarki omówiła przykład dobrej praktyki w  podejściu misyjnym, a Katarína Vajliková ze Słowackiej Agencji Środowiska przedstawiła przykład żywego laboratorium Dropie, natomiast Nataša Hurtová była wsparciem ze strony Krajowego Punktu Kontaktowego.

Ostatnie z krajowych wydarzeń angażujących dotyczących Misji Glebowej odbyło się  18 czerwca 2024 w Czechach i zostało zorganizowane we współpracy z Centrum Technologicznym w Pradze. Podczas wydarzenia w roli ekspertów wystąpili dr hab. inż. Rafał Wawer, dr Martin Mistr z Instytutu Badawczego Ochrony Gleb i Wód oraz prof. Luboš Borůvka z Czeskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Pradze, którzy omówili stanowiska demonstracyjne z dobrymi praktykami w zakresie zdrowia gleby. Dodatkowo Naďa Koníčková przedstawiła usługi i pomoc, jaką Centrum Technologiczne w Pradze świadczy potencjalnym kandydatom aplikującym po europejskie projekty misyjne.

Zorganizowane wydarzenia były świetną okazją do dyskusji i wymiany pomysłów dotyczących zdrowia gleby. Warto podkreślić, że konkursy na „Żywe laboratoria” (LL) i „Latarnie morskie” (LH) są otwarte dla wszystkich zainteresowanych stron. Jest to szansa dla wszystkich podmiotów, które swoim udziałem chcą przyczynić się do regeneracji i ochrony gleb, tym samym zmaksymalizować swoje działania i wykorzystać swój potencjał. Termin składania wniosków w aktualnie otwartych naborach upływa 8 października 2024 r.

Wszelkie materiały przedstawione na wydarzeniach zostały udostępnione na repozytorium ZENODO pod poniższym linkiem:

https://zenodo.org/communities/nati00ns/records?q=&l=list&p=1&s=10&sort=newest

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content