Relacja z trzeciego spotkania konsorcjum projektu Carbon Farming CE (12-13.06.2024)

Koncepcja rolnictwa węglowego jest wciąż nowa, dlatego wymaga opracowania i przetestowania różnych technik, praktyk, modeli biznesowych oraz strategii. Przy zachowaniu odpowiednich procedur, więcej węgla może zostać zatrzymane w glebie niż jest uwalniane z powrotem do atmosfery, co może przyczynić się do redukcji emisji dwutlenku węgla do powietrza. Pozwala to poprawić zdrowie gleby i jej produktywność, zachowując przy tym różnorodność biologiczną i zwiększając odporność roślin uprawnych. Poprzez działania w ramach projektu Carbon Farming CE Interreg Central Europe chcielibyśmy przyczynić się do wzrostu znaczenia sektora rolnego w redukcji gazów cieplarnianych.

W dniach 12 – 13 czerwca mieliśmy wyjątkową okazję zorganizować trzecie spotkanie konsorcjum projektu Carbon Farming CE, którego celem jest opracowanie rozwiązań dla rolnictwa, które umożliwiają wspieranie sekwestracji węgla w glebie.

W spotkaniu wzięło udział prawie 40 osób z 9 krajów partnerskich. Pierwszego dnia dyskutowaliśmy intensywnie m.in. o takich zagadnieniach, jak:

  • praktyki rolnicze, które wspierają rolnictwo węglowe,
  • możliwości budowania potencjału oraz relacji wokół rolnictwa węglowego,
  • rozwój i testowanie modeli biznesowych i współpracy w ramach rolnictwa węglowego,
  • strategie implementowania działań w ramach rolnictwa węglowego
  • określanie strategicznych działań dla tego obszaru, sekwestracji oraz monitorowaniu emisji, -możliwości rozwoju współpracy międzynarodowej w tym obszarze.

Następnie zapoznaliśmy zagranicznych Gości z pięknem Lubelszczyzny, tj. architekturą Kazimierza Dolnego, a także mieliśmy okazję „spojrzeć” na rolnictwo Lubelszczyzny z wyjątkowego punktu widokowego, jakim jest Skarpa Dobrska. Na koniec pierwszego dnia zgłębialiśmy zrównoważoną produkcję ryb oraz dyskutowaliśmy o współpracy na styku rolnictwa węglowego, biogospodarki i akwakultury.

Drugi dzień spotkania był równie intensywny, jak i owocny, gdyż mieliśmy okazję zapoznać się z działalnością naszych Rolniczych Zakładów Doświadczalnych, m.in. na Kępie, gdzie mogliśmy przyjrzeć się pracy robota autonomicznego oraz zgłębić tematykę prowadzonych tam doświadczeń, m.in. wspierających rozwój agroleśnictwa (systemy leśno-pastwiskowe). Po wartościowym spędzeniu czasu i dyskusji merytorycznej zaprosiliśmy Gości do naszego sklepu @IUNG – PIB Rolniczy Zakład Doświadczalny Kępa. Po omówieniu kwestii dotyczących zarządzania projektem, a także kluczowego obszaru, jakim jest komunikacja, udaliśmy się wspólnie do Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Grabów, gdzie zapoznaliśmy Gości z doświadczeniem dotyczącym aplikowania nawozów organicznych, w tym pofermentu, w uprawie kukurydzy. Na koniec dnia mieliśmy wyjątkową okazję przedstawić w praktyce gospodarstwo uprawiające winorośl, porównując jakość produktów z Małopolskiego Przełomu Wisły do tych uprawianych, np. na Bałkanach. Ostatnią częścią spotkania była wizyta w Janowcu, podczas której uczestnicy odbyli spacer po zespole zamkowo-parkowym oraz mieli możliwość zapoznania się z rolą wypasu owiec w odtwarzaniu siedlisk przyrodniczych.

Spotkanie zorganizowali, a także wzięli w nim udział Pracownicy: (1) Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych – mgr inż. Piotr Jurga, dr hab. Jerzy Kozyra, dr Robert Borek, dr Olga Goławska, mgr Małgorzata Wydra, lic Jakub Izdebski; (2) Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia – mgr inż. Beata Jurga, dr Tamara Jadczyszyn, dr Ryszard Winiarski oraz (3) Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej: dr hab. Janusz Smagacz, prof. IUNG-PIB oraz dr Adam Berbeć. W spotkanie byli również zaangażowani Dyrektorzy Rolniczych Zakładów Doświadczalnych (1) „Kępa” – Pan mgr inż. Sławomir Jurak oraz (2) „Grabów” – Pan dr inż. Marek Sowiński.

Więcej informacji dotyczących projektu można przeczytać na stronie projektu:

https://www.interreg-central.eu/projects/carbon-farming-ce/

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content