Informacja o stanie upraw za okres październik, listopad, grudzień 2021 z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB.

RZD Baborówko. W III dekadzie października rozpoczęły się zbiory kukurydzy na ziarno. Plon ziarna z zebranych pól był na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego ale o niższej wilgotności ziarna. Należy jednak pamiętać, że zarówno rok 2020 jak i obecny należały  do wyjątkowo niekorzystnych dla kukurydzy w RZD Baborówko ze względu na powtarzającą się suszę w okresie […]

Przerwa świąteczna GLACH

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 24 grudnia 2021r. oraz 7 stycznia 2022r. Laboratorium nie będzie pracowało. Ponadto ze względu na zbliżający się okres świąteczny, wszystkie próbki powinny dotrzeć do Laboratorium do 23 grudnia (czwartek). Prosimy o właściwe zaplanowanie etapu pobierania próbek oraz przekazanie próbek do Laboratorium.

Doktorat Honoris Causa dla Profesora Andrzeja Koteckiego

W dniu 15 listopada 2021 r. na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie miała miejsce uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Andrzejowi Koteckiemu, profesorowi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Profesor Andrzej Kotecki urodził się 30 sierpnia 1952 r. w Wieleniu nad Notecią. W roku  1977 ukończył studia na obecnym Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Od 1979 […]

5 grudnia Światowy Dzień Gleby pn.”Zatrzymać zasolenie gleb, zwiększyć produkcyjność gleb”

W dniu wczorajszym obchodzony był Światowy Dzień Gleby. Jest to bardzo ważne wydarzenie, które ma przybliżyć światowej społeczności rolę gleb. Gleby pełnią wiele funkcji i świadczą usługi ekosystemowe dla ludzi zapewniając im materiały i surowce do dostatniego życia oraz warunkują wolność działania. Znaczenie gleb zostało docenione przez Organizację Narodów Zjednoczonych, która w opublikowanych Celach Zrównoważonego Rozwoju zawarła odniesienie do potrzeby ochrony światowych zasobów glebowych.
Światowy Dzień Gleby jest też okazją do przekazania radosnej informacji, która ma związek z działalnością naukową śp. pani prof. dr hab. Aliny Kabaty-Pendias. W bieżącym roku Europejska Unia Nauk o Ziemi (European Geosciences Union) zatwierdziła medal, któremu patronuje Pani Profesor

Zmarł prof. dr hab. Stanisław Nawrocki

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 30 listopada 2021 roku w wieku 94 lat zmarł Ś.P.Prof. dr hab. Stanisław Nawrocki DyrektorInstytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwaw Puławach w latach 1968-1991r. Prorektor WSR w Lublinie w latach 1967-1968. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Uhonorowany doktoratami honoris causa oraz wysokimi odznaczeniami państwowymi, licznymi medalami i nagrodami krajowymi […]

Warsztaty naukowe nt. „Wprowadzanie do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin – procedura, ocena zgodności, znakowanie”

W dniu 9 listopada 2021 r. odbyły się warsztaty naukowe nt. „Wprowadzanie do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin – procedura, ocena zgodności, znakowanie”, zorganizowanych w ramach zadania 1.3 „Doskonalenie internetowej bazy danych o produktach nawozowych” Dotacji Celowej IUNG-PIB w 2021 r. Uczestnikami warsztatów byli przedstawiciele Państwowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz  Krajowej […]

Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wzbogaconych mikrobiologicznie bionawozów wspomagających zrównoważoną produkcję roślinną i jej adaptację do zmian klimatu

W dniu 24.11.2021 r. została podpisana umowa o wykonanie i finansowanie projektu pt.”Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wzbogaconych mikrobiologicznie bionawozów wspomagających zrównoważoną produkcję roślinną i jej adaptację do zmian klimatu” – INNO-MIK, w ramach programu LIDER XII. ”Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wzbogaconych mikrobiologicznie bionawozów wspomagających zrównoważoną  produkcję roślinną i jej adaptację do zmian klimatu” Program Lider XII Narodowe Centrum […]

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Czopek

Portal HR

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Uprawy Nawożenia i GleboznawstwaPaństwowego Instytutu Badawczego w Puławach zawiadamiają że w dniu 9 grudnia 2021 roku o godz. 900 w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji ZOOM odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Czopek z dziedziny nauk rolniczych, dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo, pt. „Reakcja wybranych gatunków roślin strączkowych na różne […]

Notatka ze spotkania HELCOM AGRI 12-2021

W dniach 10 i 11 listopada 2021 dr Piotr Skowron z Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG – PIB brał udział w spotkaniu internetowym HELCOM AGRI 12-2021. Grupa robocza Helcom Agri zajmuje się zagadnieniami związanymi z problematyką rozproszenia pierwiastków biogenicznych z rolniczej przestrzeni produkcyjnej do środowiska i działaniom zmierzającym do lepszej ochrony Morza Bałtyckiego przed […]