Informacja o stanie upraw za miesiąc kwiecień z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB

Warunki pogodowe w kwietniu bieżącego roku były zróżnicowane i niezbyt sprzyjające dla rolnictwa. Jedynie pod względem ilości opadów okres ten był bardzo korzystny dla roślin. Natomiast występujące przymrozki i utrzymujące się niskie temperatury ograniczały rozwój oraz wzrost roślin, a szczególnie ich siewek. Ponadto tak niesprzyjające warunki nie pozwalały na prowadzenie wymaganych zabiegów ochrony roślin. Natomiast […]

Warsztaty – Zastosowanie produktów nawozowych w rolnictwie 8 czerwca 2021

Głównym celem warsztatów zatytułowanych „Zastosowanie produktów nawozowych w rolnictwie” jest przedstawienie wyników projektu badawczego NUTRIMAN oraz produktach nawozowych powstałych zgodnie z tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2.019 r., które będzie obowiązywać od 16.06.2022 r. NUTRIMAN jest siecią tematyczną, która gromadzi wiedzę na temat łatwo dostępnych praktyk i technologii w […]

PROJEKT PRAC PRZEDWDROŻENIOWYCH INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 4.0 NR 1/ININ 4.0/IUNG-PIB/2021

Wraz z początkiem marca pracownicy Zakładu Mikrobiologii Rolniczej rozpoczęli realizację prac przedwdrożeniowych w ramach projektu „AgriBioFood PULS IUNG 4.0”, finansowanego z programu Inkubator Innowacyjności 4.0 (MNiSW). Tytuł projektu: Zastosowanie mikroorganizmów i otoczkowania nasion dla poprawy żyzności gleb i plonu roślin w ekologicznej i konwencjonalnej uprawie roślin bobowatych Głównym celem projektu jest optymalizacja doboru mikroorganizmów (bakterii […]

Prace przedwdrożeniowe w obszarze bio-nawozów

Jednym z projektów realizowanych w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w ramach programu Inkubator Innowacyjności 4.0 jest KOMPO-MIK (Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wzbogaconych mikrobiologicznie bio-nawozów wspomagających rozwój warzyw selerowatych oraz papryki  w warunkach suszy, nr projektu: NR 2/ININ 4.0/IUNG-PIB/2021.) Celem głównym projektu jest opracowanie technologii wytwarzania bio-nawozu na bazie kompostu i […]

Nominacja do nagrody gospodarczej „Ambasador Innowacyjności” dla dr Karoliny Furtak z Zakładu Mikrobiologii Rolniczej

Z przyjemnością informujemy, że dr Karolina Furtak otrzymała nominację do ogólnopolskiej nagrody gospodarczej Ambasador Innowacyjności. Nominacja została przyznana przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki(http://eorg.com.pl/) za wkład w rozwój innowacji w Polsce, za przyszłościowe, nieszablonowe myślenie, pionierskie projekty, nowe idee i niezwykłe rozwiązania. Przede wszystkim za budowanie pozytywnego wizerunku polskich innowacji, które są na bardzo wysokim poziomie […]

Nominacja do nagrody gospodarczej „AMBASADOR INNOWACYJNOŚCI” dla Pani dr hab. Anny Gałązki, prof. Instytutu

Jest nam miło poinformować, że dr hab. Anna Gałązka, prof. Instytutu została nominowana do nagrody gospodarczej „Ambasador Innowacyjności” Dr hab. Anna Gałązka otrzymała list nominacyjny do nagrody Ambasador Innowacyjności od Michała Pomarańskiego Prezesa Zarządu Europejskiego Rozwoju Gospodarki Sp z o.o., współorganizatora Międzynarodowego Forum Gospodarczego. Ambasador Innowacyjności to ogólnopolska Nagroda dla najbardziej kreatywnych firm uczelni i […]

IUNG-PIB został Członkiem Porozumienia Akademickich Centrów Transferów Technologii (PACTT)

IUNG-PIB został Członkiem Porozumienia Akademickich Centrów Transferów Technologii (PACTT) Z radością dzielimy się z Państwem informacją, że IUNG-PIB został przyjęty do Porozumienia Akademickich Centrów Transferów Technologii (PACTT)! Stowarzyszenie PACTT jest dobrowolnym zrzeszeniem przedstawicieli uczelnianych oraz instytuckich jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej. Porozumienie ma charakter ogólnopolski. To wielka radość, że Instytut został przyjęty […]