Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego Orlean, Francja

Cel wyjazdu: Udział w międzynarodowej konferencji Soil Mapping for a Sustainable Future. 2nd joint Workshop of the IUSS Working Groups Digital Soil Mapping and Global Soil Map

Termin wyjazdu: 6.02.2023 – 9.02.2023


Na konferencji: „Soil Mapping for a Sustainable Future. 2nd joint Workshop of the IUSS Working Groups Digital Soil Mapping and Global Soil Map” zaprezentowane zostały wyniki prac nad wykonywaniem map usług ekosystemowych gleb w skali kraju. Temat ten opracowywany jest w ramach działań w Projekcie EJP-SOIL WP3 – SERENA i stanowi propozycję rozwiązań w zakresie opracowywania map zasobów węgla organicznego w skali kraju.

Tematem wystąpienia było “Mapping soil organic carbon stocks in mineral soils in Poland”

Celem badań było przedstawienie zasobów węgla organicznego oraz metody wykonywania map zasobów w glebach użytkowanych rolniczo w Polsce. Do obliczeń zostały wykorzystane dane (n>30000) o zawartości węgla w warstwie 0-20 cm w glebach mineralnych, w których zawartość tego pierwiastka nie przekracza 3%. Dane do obliczeń pochodzą z programu Monitoring właściwości gleb na potrzeby oceny WPR realizowanego w latach 2016-2020 przez IUNG-PIB we współpracy z MRiRW oraz Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą i Okręgowymi Stacjami Chemiczno-Rolniczymi. Z przedstawionych wstępnych obliczeń wynika, że w warstwie 0-20 cm gleb mineralnych użytkowanych rolniczo jest zgromadzonych 0,79% zasobów węgla organicznego krajów członkowskich Unii Europejskiej. Niniejsze badania stanowią wstępny etap do modelowania zmian zasobów węgla organicznego w glebach użytkowanych rolniczo w Polsce oraz wykonania  map potencjału sekwestracji węgla.

W konferencji brali udział czołowi naukowcy m.in. z ISRICu, INRAE, FAO, University of Sydney, czy United States Department of Agriculture-Agriculture Research Service – US zajmujący się modelowaniem pokrywy glebowej, jej właściwości, funkcji, usług ekosystemowych, w tym również naukowcy zaangażowani w realizację projektu EJP-SOIL.

Więcej informacji o konferencji:

Link do informacji

Podczas wyjazdu wystąpienie zostało nagrodzone w kategorii najlepszego referatu wśród doktorantów.


Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content