Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego Orlean, Francja

Cel wyjazdu: Udział w międzynarodowej konferencji Soil Mapping for a Sustainable Future. 2nd joint Workshop of the IUSS Working Groups Digital Soil Mapping and Global Soil Map

Termin wyjazdu: 6.02.2023 – 9.02.2023


Na konferencji: „Soil Mapping for a Sustainable Future. 2nd joint Workshop of the IUSS Working Groups Digital Soil Mapping and Global Soil Map” zaprezentowane zostały wyniki prac nad wykonywaniem map usług ekosystemowych gleb w skali kraju. Temat ten opracowywany jest w ramach działań w Projekcie EJP-SOIL WP3 – SERENA i stanowi propozycję rozwiązań w zakresie opracowywania map zasobów węgla organicznego w skali kraju.

Tematem wystąpienia było “Mapping soil organic carbon stocks in mineral soils in Poland”

Celem badań było przedstawienie zasobów węgla organicznego oraz metody wykonywania map zasobów w glebach użytkowanych rolniczo w Polsce. Do obliczeń zostały wykorzystane dane (n>30000) o zawartości węgla w warstwie 0-20 cm w glebach mineralnych, w których zawartość tego pierwiastka nie przekracza 3%. Dane do obliczeń pochodzą z programu Monitoring właściwości gleb na potrzeby oceny WPR realizowanego w latach 2016-2020 przez IUNG-PIB we współpracy z MRiRW oraz Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą i Okręgowymi Stacjami Chemiczno-Rolniczymi. Z przedstawionych wstępnych obliczeń wynika, że w warstwie 0-20 cm gleb mineralnych użytkowanych rolniczo jest zgromadzonych 0,79% zasobów węgla organicznego krajów członkowskich Unii Europejskiej. Niniejsze badania stanowią wstępny etap do modelowania zmian zasobów węgla organicznego w glebach użytkowanych rolniczo w Polsce oraz wykonania  map potencjału sekwestracji węgla.

W konferencji brali udział czołowi naukowcy m.in. z ISRICu, INRAE, FAO, University of Sydney, czy United States Department of Agriculture-Agriculture Research Service – US zajmujący się modelowaniem pokrywy glebowej, jej właściwości, funkcji, usług ekosystemowych, w tym również naukowcy zaangażowani w realizację projektu EJP-SOIL.

Więcej informacji o konferencji:

Link do informacji

Podczas wyjazdu wystąpienie zostało nagrodzone w kategorii najlepszego referatu wśród doktorantów.


Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content