Wyniki wyszukiwania

NUTRIMAN logo

Seminarium pt. Projekt NUTRIMAN i wykorzystanie bio-nawozów

W dniu 29.07.2021 r. w ramach projektu NUTRIMAN zostało zorganizowane seminarium pt. “Projekt NUTRIMAN i wykorzystanie bio-nawozów”. Głównym celem warsztatów było przedstawienie wyników projektu badawczego NUTRIMAN oraz produktów nawozowych powstałych zgodnie z tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r., które będzie obowiązywać od 16.06.2022 r.

Read More »
zajawka nutriman

Warsztaty 29 lipca 2021 „Projekt NUTRIMAN i nowe europejskie prawodawstwo dotyczące produktów nawozowych wytwarzanych z materiałów pochodzących z recyklingu”

Głównym celem warsztatów zatytułowanych „Projekt NUTRIMAN i nowe europejskie prawodawstwo dotyczące produktów nawozowych wytwarzanych z materiałów pochodzących z recyklingu” jest przedstawienie wyników projektu badawczego NUTRIMAN oraz poinformowanie o nowych europejskich przepisach dotyczących nawozów pochodzących z odzysku tj. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r., które będzie obowiązywać od 16.06.2022 r.

Read More »
NUTRIMAN logo

Seminarium pt. “Projekt NUTRIMAN i wykorzystanie pofermentu”

W dniu 18.05.2021 r. w ramach projektu NUTRIMAN zostało zorganizowane seminarium pt. “Projekt NUTRIMAN i wykorzystanie pofermentu”. Głównym celem warsztatów było przedstawienie wyników projektu badawczego NUTRIMAN oraz produktów nawozowych powstałych zgodnie z tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r., które będzie obowiązywać od 16.06.2022 r.

Read More »
NUTRIMAN logo

Webinarium “Projekt NUTRIMAN i wykorzystanie kompostu”

W dniu 17.05.2021 r. w ramach projektu NUTRIMAN zostało zorganizowane seminarium pt. “Projekt NUTRIMAN i wykorzystanie kompostu”. Głównym celem warsztatów było przedstawienie wyników projektu badawczego NUTRIMAN oraz produktów nawozowych powstałych z odpadów zielonych zgodnie z tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2.019 r., które będzie obowiązywać od 16.06.2022 r.

Read More »
NUTRIMAN logo

Seminarium pt. “Projekt NUTRIMAN i nowe europejskie prawodawstwo dotyczące produktów nawozowych”

W dniu 7.05.2021 r. w ramach projektu NUTRIMAN wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zostało zorganizowane seminarium pt. “Projekt NUTRIMAN i nowe europejskie prawodawstwo dotyczące produktów nawozowych”. Głównym celem seminarium było przedstawienie wyników projektu badawczego NUTRIMAN oraz poinformowanie o regulacjach prawnych i wymogach bezpieczeństwa w stosowaniu odpadowych materiałów w rolnictwie.

Read More »
Skip to content