NUTRIMAN logo

29.07.2021: Projekt NUTRIMAN i wykorzystanie bionawozów

PUŁAWY, 29 LIPCA 2021, 10:00 – 12:00

Miejsce: Platforma ZOOM

Głównym celem warsztatów zatytułowanych „Projekt NUTRIMAN i nowe europejskie prawodawstwo dotyczące produktów nawozowych wytwarzanych z materiałów pochodzących z recyklingu” jest przedstawienie wyników projektu badawczego NUTRIMAN oraz poinformowanie o nowych europejskich przepisach dotyczących nawozów pochodzących z  odzysku tj. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r., które będzie obowiązywać od 16.06.2022 r.

NUTRIMAN jest siecią tematyczną, która gromadzi wiedzę na temat łatwo dostępnych praktyk i technologii w zakresie odzyskiwania składników odżywczych z korzyścią dla rolników.

Gospodarka o obiegu zamkniętym, inaczej nazywana także gospodarką cyrkularną, to koncepcja zmierzająca do racjonalnego wykorzystania zasobów oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania wytwarzanych produktów na środowisko. W rolnictwie zachodzi potrzeba, by do celów nawożenia wykorzystywać materiały pochodzące z recyklingu lub materiały organiczne. Warsztaty przedstawią uczestnikom przykłady nowych technologii odzyskiwania azotu i fosforu. Będą też  okazją do omówienia problemów w sektorze i wzmocnienia współpracy między rolnikami, naukowcami i przemysłem. To bezpłatne wydarzenie skierowane jest głównie do: rolników, organizacji zawodowych, stowarzyszeń producentów, spółdzielni, uczelni i instytutów badawczych oraz innych podmiotów związanych z sektorem rolno‑spożywczym.


PROGRAM

10:00 – 10:10 Powitanie uczestników

10:10 –10.30  Prezentacja projektu NUTRIMAN i platformy dla rolników (Dr hab. Alina Syp)

10.30 – 10.40 Nowe rozporządzenie UE w sprawie nawozów (Dr hab. Alina Syp)

10.40 – 11:40 Prezentacja produktów ID (192, 1664, 1665, )/ technologii ID (193)(Dr hab. Grzegorz Siebielec )

11:40 – 12:00 Dyskusja


Rejestracja

Aby uzyskać więcej informacji na temat Projektu Nutriman, odwiedź: www.nutiman.net

Kontakt w Polsce: Instytut Uprawy Nawożenia I Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,

Alina Syp: asyp@iung.pulawy.pl,  Grzegorz Siebielec:  gs@iung.pulawy.pl

Link do warsztatów: zoom.us/j/92435542134

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content