Konferencja „Wykorzystanie dronów naziemnych i powietrznych w rolnictwie”

W dniu 26 października 2023 r. w Puławach odbyła się konferencja „Wykorzystanie dronów naziemnych i powietrznych w rolnictwie”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Departament Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy. Podczas konferencji przedstawiciele Instytutów przybliżyli zakres prac związanych z wykorzystaniem dronów w zakresie zarówno teledetekcji spektralnej, jak i zastosowania ich do różnego rodzaju identyfikacji chorób czy ochrony roślin w produkcji rolniczej. Tematem konferencji były również bariery prawne i technologiczne dotyczące wykorzystania dronów w rolnictwie. Reprezentanci firm przedstawili wyzwania, jakie czekają drony w zakresie rolnictwa 4.0.

Kluczową barierą dla szerokiego wykorzystania dronów przez rolników i firmy usługowe jest system legislacyjny, który nie przewiduje możliwości wykonywania oprysków z powietrza. Dodatkowo istnieje bariera ekonomiczna, czyli koszty zakupu tych technologii, pomimo potencjalnie dużego tempa zwrotu takiej inwestycji wynikającego z oszczędności czasu czy środków produkcji. Podczas konferencji zwrócono uwagę, że w Polsce w ostatnich latach sektor rolnictwa doświadczył niezwykłej rewolucji technologicznej dzięki zastosowaniu dronów. Te bezzałogowe pojazdy naziemne i powietrzne (UAV) wyposażone w zaawansowane systemy służące do wielu zadań zarówno naziemnych związanych z uprawą, jak i do czynności, które można wykonywać z powietrza (mapowanie pola, opryski i rozsiewanie nawozów itp.) zmieniają podejście rolników do zarządzania uprawami. Stwierdzono, że rozwój technologii dronów i ich zastosowanie w rolnictwie przynosi nowe możliwości w zakresie optymalizacji procesów uprawowych. Bezzałogowe statki powietrzne służące m.in. do oprysków i rozsiewania nawozów mają potencjał do zrewolucjonizowania sektora rolniczego, poprawiając precyzję i efektywność, a w efekcie prowadząc do zrównoważonej gospodarki. Drony często wyposażane są dodatkowo w systemy do kartowania powierzchni, umożliwiając tworzenie map terenowych i analizę danych spektralnych. Za pomocą specjalnych kamer i czujników umieszczonych na dronach można zbierać informacje o różnych parametrach roślinności, takich jak gęstość, zdrowotność czy stres roślin. Tego typu systemy dają możliwość integracji z systemami informacji przestrzennej GIS czy innym oprogramowaniem wykorzystującym np. uczenie maszynowe. Informacje zebrane za pomocą dronów, np. dane dotyczące składu gleby, wilgotności, odczynu pH i innych parametrów glebowych, a także mapa upraw (pod kątem np. wystąpienia chorób czy szkodników roślin) uzyskana za pomocą kamer spektralnych, mogą być wykorzystywane do opracowywania spersonalizowanych planów nawozowych uwzględniających specyficzne warunki glebowe na danym obszarze.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin (MRiRW); Departamentu Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy (MRiRW); Departamentu Lotnictwa (Ministerstwa Infrastruktury); Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych (Urzędu Lotnictwa Cywilnego); Instytutów podległych MRiRW: IOR-PIB, IHAR-PIB, IO-PIB, IWNiRZ-PIB, ITP-PIB, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, firm: Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, IWING, Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych AgroIntelli, Trading Service oraz przedstawiciele doradztwa rolniczego z różnych regionów kraju. Wygłoszone prezentacje wywołały ożywioną dyskusję na temat problemów dotyczących wykorzystania dronów w Polsce. Spotkanie tak wielu podmiotów pozwoliło na wyrażenie opinii różnych stron oraz deklaracje gotowości współpracy w celu osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest pokonanie wszelkich barier i wdrożenie dronów do rolnictwa 4.0 w Polsce.

Prezentacje konferencyjne:

Konferencja została sfinansowana ze środków na zadania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Zadanie 2.1 dotacji celowej: „Ochrona gleb użytkowanych rolniczo”.

/TB, MK/

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content