Udział w warsztatach projektu STEROPES w Alcalá de Henares / Hiszpania, w dn. 30.05.2022 – 02.06.2022

steropes

W dniach 31.5-2.6.2022 w uniwersyteckim Alcalá de Henares w Hiszpanii pod Madrytem, rodzinnym mieście autora Don Kichota odbyły się drugie warsztaty projektu STEROPES „Stimulating novel Technologies from Earth Remote Observation to Predict European Soil carbon”. Celem projektu jest opracowanie modeli służących do przewidywania zawartości glebowej materii organicznej na gruntach ornych Europy w różnych strefach klimatycznych […]

Warsztaty projektu STEROPES w Saint-Remy-les-Chevreuse

W dniach 3-6.10.2021 w miejscowości Saint-Remy-les-Chevreuse we Francji pod Paryżem odbyły się pierwsze warsztaty (offline) projektu STEROPES będącego projektem wewnętrznym projektu EJP Soil.  Projekt STEROPES „Stimulating novel Technologies from Earth Remote Observation to Predict European Soil carbon” poświęcony jest opracowaniu modeli służących do przewidywania zawartości glebowej materii organicznej na gruntach ornych Europy w różnych strefach klimatycznych i przy różnej agrotechnice w oparciu o zdjęcia satelitarne oraz źródła pomocnicze jak np. mapy glebowe.

Projekty wewnętrzne EJP SOIL

Mapa projektów wewnętrznych EJP SOIL II konkurs na projekty wewnętrzne EJP SOIL – lista realizowanych projektów I konkurs na projekty wewnętrzne EJP SOIL – lista realizowanych projektów

STEROPES

steropes

Stimulating novel Technologies from Earth Remote Observation to Predict European Soil carbon (STEROPES) Stymulowanie nowych technologii z zakresu teledetekcji dla potrzeb przewidywania zasobów węgla w glebach Europy (STEROPES) Przedstawiciel w IUNG-PIB: mgr Artur Łopatka CELE PROJEKTU: ROLA IUNG: WP0,WP1,WP2 (deputy leader, leader task 2), WP3(leader task 2), WP5 OKRES REALIZACJI: luty 2021- 2023; kick-off-meeting: 25 […]

Skip to content