Warsztaty projektu STEROPES w Saint-Remy-les-Chevreuse

W dniach 3-6.10.2021 r. w miejscowości Saint-Remy-les-Chevreuse we Francji pod Paryżem odbyły się pierwsze warsztaty (offline) projektu STEROPES będącego projektem wewnętrznym projektu EJP Soil.  Projekt STEROPES „Stimulating novel Technologies from Earth Remote Observation to Predict European Soil carbon” poświęcony jest opracowaniu modeli służących do przewidywania zawartości glebowej materii organicznej na gruntach ornych Europy w różnych strefach klimatycznych i przy różnej agrotechnice na podstawie zdjęć satelitarnych oraz źródeł pomocniczych, jak np. mapy glebowe.

Na spotkaniu IUNG-PIB reprezentowali mgr Artur Łopatka – lider projektu STEROPES w IUNG-PIB oraz dr hab. Guillaume Debaene – ekspert w dziedzinie spektroskopii gleb.  Przedstawiono zakres dotychczas wykonanych w projekcie prac: wybór regionalnego (zlewnia Wieprza) i lokalnego obszaru badań (RZD Kępa-Osiny) wraz z dostępnymi danymi pomiarowymi oraz zakres wykonanych analiz parametrów i pomiarów wilgotności gleb przeprowadzonych w Osinach we wrześniu br. Dyskutowano kwestie ustalenia jednolitej metody przetwarzania zdjęć satelitarnych m.in. poziomu korekty atmosferycznej, maskowania chmur i cieni czy też sposobu archiwizacji – klasyczna metoda pobierania całych scen kontra zaproponowana przez IUNG-PIB metoda ekstrakcji danych punktowych z wykorzystaniem skryptów Google Earth Engine. Ponadto omawiano sposoby pomiarów wilgotności gleb oraz proces walidacji proponowanych modeli przy czym ze strony IUNG-PIB zaproponowano wykorzystanie w tym celu nie wykorzystywanych w projekcie danych glebowych monitoringu LUCAS. W celu harmonizacji pomiarów parametrów gleb ustalono stworzenie z danych udostępnianych przez partnerów projektu jednej wspólnej bazy zawierającej metadane o metodach pomiarów co pomoże wybrać najpowszechniej wykorzystywaną metodę analiz oraz umożliwi odpowiednią korektę pomiarów wykonywanych innymi metodami.

W ramach wycieczki konferencyjnej odwiedzono jedno z centrów badawczych INRAE (francuski Krajowy Instytut ds. Rolnictwa, Żywności i Środowiska) w Île-de-France – Versailles-Grignon, gdzie znajduje się m.in. glebowe doświadczenie wieloletnie (zdjęcie) założone w 1928r. Podczas dyskusji z naukowcami prowadzącymi badania w Versailles-Grignon poruszono m.in. problem unifikacji w UE metod przygotowania próbek glebowych do pomiaru zawartości glebowej materii organicznej.

Dodatkowe informacje o badaniach prowadzonych w projekcie STEROPES można znaleźć na stronach:

https://www.iung.pl/2021/03/15/steropes/

https://ejpsoil.eu/soil-research/steropes/https://twitter.com/SteropesEJPSoil

/Artur Łopatka/

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content