steropes

STEROPES

Stimulating novel Technologies from Earth Remote Observation to Predict European Soil carbon (STEROPES)

Stymulowanie nowych technologii z zakresu teledetekcji dla potrzeb przewidywania zasobów węgla w glebach Europy (STEROPES)

Przedstawiciel w IUNG-PIB: mgr Artur Łopatka

CELE PROJEKTU:

  • zbadanie możliwości przewidywania zawartości SOC w wierzchniej warstwie gleby w różnych lokalizacjach w Europie przez modele oparte wyłącznie na satelitarnych szeregach czasowych (satelity SENTINEL),
  • pogłębienie zrozumienia, w jaki sposób wilgotność gleby, szorstkość powierzchni, resztki pożniwne, zasolenie i tekstura gleby wpływają na jakość prognozowania SOC.

ROLA IUNG:
WP0,WP1,WP2 (deputy leader, leader task 2), WP3(leader task 2), WP5

OKRES REALIZACJI: luty 2021- 2023; kick-off-meeting: 25 marca

BUDŻET CAŁKOWITY: 1.7 mln €;     BUDŻET IUNG: 83 750 €; 20 osobomiesięcy

Zadania IUNG-PIB w projekcie:

  • Analiza zobrazowań satelitarnych (zad.1) i opracowanie ulepszonych teledetekcyjnych modeli do mapowania glebowego węgla organicznego (SOC) – analiza wpływu wilgotności (zad.2), uziarnienia gleb (zad.3) i ich zasolenia (zad.5)
  • Prowadzenie pomiarów wilgotności gleby i zawartości glebowego węgla organicznego na obszarze testowym z dużą zmiennością glebową i kontrolowaną agrotechniką: RZD-IUNG w Osinach koło Puław (zad.2)
  • Nadzór nad pomiarami wilgotności dla obszarów testowych na poziomie UE (zad.2)
  • Publikacja wyników badań dot. teledetekcji SOC

Przewidywane efekty realizacji projektu / korzyści dla IUNG-PIB:

  • Poszerzenie umiejętności w zakresie wykorzystania teledetekcji w rolnictwie
  • Wzrost rozpoznawalności IUNG-PIB jako instytucji wykorzystującej dane satelitarne
  • Współautorstwo w kilku publikacjach IF z zakresu teledetekcji i monitoringu właściwości gleb

Skład zespołu realizującego projekt:

dr hab. Rafał Wawer, dr hab. Grzegorz Siebielec, dr hab. Bożena Smreczak, dr Jacek Niedźwiecki, mgr Artur Łopatka, mgr Piotr Koza, mgr Ludwika Poręba, inż Dominik Lipski, mgr Beata Bartosiewicz

Strona projektu STEROPES (ENG): https://projects.au.dk/research-projects/steropes/

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content