Dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowego Instytutu Badawczego
ogłasza konkurs na funkcję

k i e r o w n i k a

Zakładu Biochemii i Jakości Plonów