Informacja o stanie upraw za miesiąc kwiecień z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB

Warunki pogodowe w kwietniu bieżącego roku były zróżnicowane i niezbyt sprzyjające dla rolnictwa. Jedynie pod względem ilości opadów okres ten był bardzo korzystny dla roślin. Natomiast występujące przymrozki i utrzymujące się niskie temperatury ograniczały rozwój oraz wzrost roślin, a szczególnie ich siewek. Ponadto tak niesprzyjające warunki nie pozwalały na prowadzenie wymaganych zabiegów ochrony roślin. Natomiast […]

Informacja za miesiąc styczeń i luty z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB

Miesiące styczeń i luty są okresem o minimalnym obciążeniu pod względem wykonywanych prac polowych w produkcji roślinnej. Natomiast w większości RZD ten czas jest efektywnie wykorzystywany na bieżące prace i przygotowania do nowego sezonu wiosennego. W gospodarstwach czas zimy jest przeznaczony głównie na prace konserwatorskie i remontowe. W tym okresie dokonuje się zakupu nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, sprzedaży zboża oraz przygotowania materiału siewnego. Okres zimy to także czas przygotowań do prowadzenia doświadczeń polowych.

Informacja za miesiąc listopad i grudzień z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB

Obraz wyróżniający

W miesiącu listopadzie zakończono zbiory plonów upraw późno schodzących z pola takich jak kukurydza i buraki cukrowe oraz zbiór owoców w sadach. Ponadto przeprowadzono zabiegi agrotechniczne związane z uprawą oraz siewem zbóż ozimych po przedplonach późno schodzących z pola. Miesiąc grudzień był czasem przeznaczonym głównie na prace konserwatorskie i remontowe maszyn oraz przygotowaniem do nowego sezonu wiosennego.