Informacja o stanie upraw za okres październik, listopad, grudzień 2021 z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB.

RZD Baborówko. W III dekadzie października rozpoczęły się zbiory kukurydzy na ziarno. Plon ziarna z zebranych pól był na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego ale o niższej wilgotności ziarna. Należy jednak pamiętać, że zarówno rok 2020 jak i obecny należały  do wyjątkowo niekorzystnych dla kukurydzy w RZD Baborówko ze względu na powtarzającą się suszę w okresie […]

Living Labs – wieloletnie doświadczenia polowe EJP SOIL

W ramach projektu EJP-SOIL realizowane są dwa doświadczenia polowe w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG-PIB w Grabowie. Studenci, uczestniczy staży specjalistycznych mają możliwość skorzystania z obiektów np. w celu pobrania próbek rozszerzających własne zasoby danych. 1) Wpływ sposobu przygotowania roli na plonowanie kukurydzy uprawianej w monokulturze i zmianowaniu Wieloletnie doświadczenie polowe pt.: „Wpływ sposobu przygotowania roli […]

Szkolenia z integrowanej ochrony roślin – koniec operacji

29 września 2021 roku zakończyliśmy w IUNG-PIB realizację cyklu szkoleniowego realizowanego od 2020 roku na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzięki sprawnej współpracy IUNG-PIB, Instytutu Ochrony Roślin (IOR), pracowników Instytutu Ogrodnictwa (InHort) i lidera operacji Centrum Doradztwa Rolniczego – Oddział w Radomiu udało się przeszkolić znaczącą grupę doradców.
96 doradców przeszkolonych w IUNG-PIB w module rolniczym w czasie 3 dwudniowych zjazdów po 48 h szkoleniowych każdy, w 4 grupach 24 osobowych grupach.

Stan upraw w Rolniczych Zakładach Doświadczalnych IUNG-PIB za VII 2021

Informacja o stanie upraw za miesiąc lipiec z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB.
Pomimo niewielkiego opóźnienia w początkowym okresie sezonu wegetacyjnego żniwa są obecnie zaawansowane we wszystkich RZD. W niektórych Zakładach zbiory rzepaku i zbóż są już na ukończeniu.

Informacja o stanie upraw za miesiąc czerwiec z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB

Warunki pogodowe w miesiącu czerwcu były sprzyjające uprawie wszystkich gatunków roślin. Występujące ostatnio w całym kraju opady deszczu oraz wysokie temperatury, a szczególnie ciepłe noce znacząco poprawiły stan zasiewów. Miesiąc czerwiec we wszystkich gospodarstwach RZD był czasem intensywnie wykorzystywanym na nawożenie pogłówne, dokarmianie dolistne i ochronę roślin. Ponadto poczyniono również przygotowania do żniw oraz naprawy […]

Informacja o stanie upraw za miesiąc maj z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB

Warunki pogodowe w miesiącu maju bieżącego roku były zróżnicowane i umiarkowane w kontekście prowadzenia produkcji rolniczej. Jedynie pod względem ilości opadów okres ten był bardzo korzystny dla roślin. W bieżącym roku okres wegetacji wszystkich roślin jest opóźniony o co najmniej dwa tygodnie. Miesiąc maj we wszystkich gospodarstwach RZD był czasem intensywnie wykorzystywanym na siewy, nawożenie […]