Biogram Janusz Podleśny, prof. dr hab. inż.

DANE KONTAKTOWE Tel. 81 4786 792; 516 203 537 e-mail: jp@iung.pulawy.pl DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE 15.11.1986 – 5.01.1987:  staż pracy w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, w Zakładzie Uprawy Roślin Pastewnych. (w 1987 roku odbywałem roczne szkolenie wojskowe). 18.01.1988 – 31.12.1990: praca na stanowisku pracownika inżynieryjno-technicznego w Zakładzie Uprawy Roślin Pastewnych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w […]

Dzień kukurydzy i soi 2021 r

Dzień kukurydzy i soi to wydarzenie cykliczne, które ma wieloletnią historię. Instytut Uprawy Nawoia i Gleboznawstwa – PIB, poza gronem swoich ekspertów, zaprasza na wydarzenie naukowców i praktyków z innych jednostek, doradców, izby rolnicze, przedstawicieli administracji państwowej i terytorialnej, plantatorów, firmy, uczniów i studentów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką wydarzenia.

Webinarium BIOEASTsUP – 23 marca 2021

BIO EAST SUP

BIOEASTsUP webinarium – Financial and business opportunities in the field of bioeconomy, odbędzie się 23 marca 2021 w godzinach 9-12 CET. Głównym celem webinarium jest przedstawienie możliwości finansowych i biznesowych, które mogą pomóc interesariuszom BIOEAST w lepszym wykorzystaniu potencjału biogospodarki cyrkularnej.

STEROPES

steropes

Stimulating novel Technologies from Earth Remote Observation to Predict European Soil carbon (STEROPES) Stymulowanie nowych technologii z zakresu teledetekcji dla potrzeb przewidywania zasobów węgla w glebach Europy (STEROPES) Przedstawiciel w IUNG-PIB: mgr Artur Łopatka ROLA IUNG: WP0,WP1,WP2 (deputy leader, leader task 2), WP3(leader task 2), WP5 OKRES REALIZACJI: luty 2021- 2023; kick-off-meeting: 25 marca BUDŻET […]

Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

17.12.20 Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł. Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 […]

Transmisja konferencji: „Wpływ rolnictwa na jakość środowiska przyrodniczego” na kanale YouTube

Transmisja konferencji: "Wpływ rolnictwa na jakość środowiska przyrodniczego" na kanale YouTube

Szanowni Państwo z uwagi na duże zainteresowanie konferencją (przekraczające pojemność platformy ZOOM) informujemy, że osoby, które w dniu 3 listopada nie będę mogły zalogować się na tej platformie, będą miały możliwość śledzenia konferencji na YouTube w trybie live Link: https://youtu.be/eTU1t2PPaOA Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział […]

Start projektu “AgroFossilFree”: Strategie i technologie dla rolnictwa europejskiego wolnego od paliw kopalnych

Start projektu “AgroFossilFree”: Strategie i technologie dla rolnictwa europejskiego wolnego od paliw kopalnych

Start projektu “AgroFossilFree”: Strategie i technologie dla rolnictwa europejskiego wolnego od paliw kopalnych 14 października 2020 roku w trybie on-line odbyło sie spotkanie Kick-off projektu AgroFossilFree, który otrzymał finansowanie w ramach programu Horyzont 2020. Projekt realizowany będzie przez 15 partnerów z dziewięciu krajów europejskich i koordynowany przez Centru Badań i Technologii – Hellas (CERTH). Rolnictwo […]

Wyzwania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich

Wyzwania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich

W dniu 15 października 2020 r. odbyła się konferencja naukowa nt. „Wyzwania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich”. Konferencję zorganizował Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach przy współpracy z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów, Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Towarzystwem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Ministerstwem Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Z uwagi na zagrożenie Covid-19 spotkanie […]

Integracja i doskonalenie systemów klasyfikacji gleb Polski – gleby rolnicze, leśne i antropogeniczne

Integracja i doskonalenie systemów klasyfikacji gleb Polski - gleby rolnicze, leśne i antropogeniczne

W dniu 22 września 2020 r. odbyła się konferencja naukowa nt. ”Integracja i doskonalenie systemów klasyfikacji gleb Polski – gleby rolnicze, leśne i antropogeniczne”. Konferencja była kolejnym spotkaniem przedstawicieli różnych środowisk w ramach Krajowej Platformy Glebowej organizowanej wspólnie przez IUNG-PIB, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W bieżącym roku spotkanie odbyło się […]