ZASADY UZYSKIWANIA ZALICZEŃ I ZDAWANIA EGZAMINÓW NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH „ROLNICTWO EKOLOGICZNE”DLA DORADCÓW ROLNYCH

§ 1 1. Warunkiem zaliczenia semestru jest zdanie egzaminów z każdego z przedmiotów realizowanych w danym semestrze, a w przypadku zajęć praktycznych, ich zaliczenie w ustalonych terminach.2. Oceny ze wszystkich egzaminów i zaliczeń wpisywane są do protokołów egzaminacyjnych. § 2 1. Wykładowca jest zobowiązany podać do wiadomości słuchaczy warunki uzyskania zaliczenia z wykładanego przedmiotu. 2. […]

Klimatyczny Bilans Wodny za okres od 21 czerwca do 20 sierpnia 2021r.

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. W dziesiątym okresie raportowania tj. od 21 czerwca do 20 sierpnia 2021 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest […]

Biogram Janusz Podleśny, prof. dr hab. inż.

DANE KONTAKTOWE Tel. 81 4786 792; 516 203 537 e-mail: jp@iung.pulawy.pl DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE 15.11.1986 – 5.01.1987:  staż pracy w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, w Zakładzie Uprawy Roślin Pastewnych. (w 1987 roku odbywałem roczne szkolenie wojskowe). 18.01.1988 – 31.12.1990: praca na stanowisku pracownika inżynieryjno-technicznego w Zakładzie Uprawy Roślin Pastewnych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w […]

Webinarium BIOEASTsUP – 23 marca 2021

BIO EAST SUP

BIOEASTsUP webinarium – Financial and business opportunities in the field of bioeconomy, odbędzie się 23 marca 2021 w godzinach 9-12 CET. Głównym celem webinarium jest przedstawienie możliwości finansowych i biznesowych, które mogą pomóc interesariuszom BIOEAST w lepszym wykorzystaniu potencjału biogospodarki cyrkularnej.

STEROPES

steropes

Stimulating novel Technologies from Earth Remote Observation to Predict European Soil carbon (STEROPES) Stymulowanie nowych technologii z zakresu teledetekcji dla potrzeb przewidywania zasobów węgla w glebach Europy (STEROPES) Przedstawiciel w IUNG-PIB: mgr Artur Łopatka CELE PROJEKTU: zbadanie możliwości przewidywania zawartości SOC w wierzchniej warstwie gleby w różnych lokalizacjach w Europie przez modele oparte wyłącznie na […]

Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

17.12.20 Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł. Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 […]

Transmisja konferencji: „Wpływ rolnictwa na jakość środowiska przyrodniczego” na kanale YouTube

Transmisja konferencji: "Wpływ rolnictwa na jakość środowiska przyrodniczego" na kanale YouTube

Szanowni Państwo z uwagi na duże zainteresowanie konferencją (przekraczające pojemność platformy ZOOM) informujemy, że osoby, które w dniu 3 listopada nie będę mogły zalogować się na tej platformie, będą miały możliwość śledzenia konferencji na YouTube w trybie live Link: https://youtu.be/eTU1t2PPaOA Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział […]

Start projektu “AgroFossilFree”: Strategie i technologie dla rolnictwa europejskiego wolnego od paliw kopalnych

Start projektu “AgroFossilFree”: Strategie i technologie dla rolnictwa europejskiego wolnego od paliw kopalnych

Start projektu “AgroFossilFree”: Strategie i technologie dla rolnictwa europejskiego wolnego od paliw kopalnych 14 października 2020 roku w trybie on-line odbyło sie spotkanie Kick-off projektu AgroFossilFree, który otrzymał finansowanie w ramach programu Horyzont 2020. Projekt realizowany będzie przez 15 partnerów z dziewięciu krajów europejskich i koordynowany przez Centru Badań i Technologii – Hellas (CERTH). Rolnictwo […]

Wyzwania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich

Wyzwania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich

W dniu 15 października 2020 r. odbyła się konferencja naukowa nt. „Wyzwania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich”. Konferencję zorganizował Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach przy współpracy z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów, Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Towarzystwem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Ministerstwem Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Z uwagi na zagrożenie Covid-19 spotkanie […]