Podsumowanie Dotacji Celowej MRiRW w 2023 roku

W dniu 12 grudnia 2023 roku w Sali Kongresowej IUNG-PIB odbyła się konferencja podsumowująca realizację zadań w ramach Dotacji Celowej MRiRW na 2023 rok. Prof. dr hab. Wiesław Oleszek przywitał zgromadzonych gości i przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zastępca dyrektora prof. dr hab. Mariusz Matyka zaprezentował ogólną charakterystykę zadań finansowanych z budżetu państwa w ramach Dotacji Celowej.  Następnie poszczególni Kierownicy przedstawili efekty realizowanych zadań, których łącznie było 23. Dotyczyły one głównie przygotowania opracowań i analiz na potrzeby realizacji procesów decyzyjnych i legislacyjnych, kształtowaniu retencji gleb, wspieraniu racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, problemów rolnictwa ekologicznego, prowadzeniu działalności upowszechnieniowej. Kierownicy zadań zaprezentowali uzyskane wyniki i wskazali kierunki prac w kolejnych latach. Konferencja miała charakter hybrydowy. Brało w niej udział około 100 uczestników, w tym pracownicy Instytutu oraz przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uczestniczący w spotkaniu w formie on-line.

Spotkanie zakończyła ożywiona dyskusja. Pani Agnieszka Grzegorczyk – Naczelnik Wydziału Organizacji i Finansowania Instytutów Badawczych w Departamencie Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy podziękowała za ogrom pracy włożonej w realizację zadań. Pan dr Bogdan Pomianek – zastępca Dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej podkreślił wielowątkowość zakresów zadań realizowanych przez Instytut. Prof. dr hab. Mariusz Matyka, podsumowując konferencję, podkreślił, że realizacja dotacji celowej w 2023 wymagała dużego zaangażowania zespołów merytorycznych oraz działów wsparcia. Podziękował wszystkim kierownikom zadań, jak również osobom czuwającym nad formalnym zakresem realizacji Dotacji Celowej.

Lista prezentacji:

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content