Podsumowanie Dotacji Celowej MRiRW w 2023 roku

W dniu 12 grudnia 2023 roku w Sali Kongresowej IUNG-PIB odbyła się konferencja podsumowująca realizację zadań w ramach Dotacji Celowej MRiRW na 2023 rok. Prof. dr hab. Wiesław Oleszek przywitał zgromadzonych gości i przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zastępca dyrektora prof. dr hab. Mariusz Matyka zaprezentował ogólną charakterystykę zadań finansowanych z budżetu państwa w ramach Dotacji Celowej.  Następnie poszczególni Kierownicy przedstawili efekty realizowanych zadań, których łącznie było 23. Dotyczyły one głównie przygotowania opracowań i analiz na potrzeby realizacji procesów decyzyjnych i legislacyjnych, kształtowaniu retencji gleb, wspieraniu racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, problemów rolnictwa ekologicznego, prowadzeniu działalności upowszechnieniowej. Kierownicy zadań zaprezentowali uzyskane wyniki i wskazali kierunki prac w kolejnych latach. Konferencja miała charakter hybrydowy. Brało w niej udział około 100 uczestników, w tym pracownicy Instytutu oraz przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uczestniczący w spotkaniu w formie on-line.

Spotkanie zakończyła ożywiona dyskusja. Pani Agnieszka Grzegorczyk – Naczelnik Wydziału Organizacji i Finansowania Instytutów Badawczych w Departamencie Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy podziękowała za ogrom pracy włożonej w realizację zadań. Pan dr Bogdan Pomianek – zastępca Dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej podkreślił wielowątkowość zakresów zadań realizowanych przez Instytut. Prof. dr hab. Mariusz Matyka, podsumowując konferencję, podkreślił, że realizacja dotacji celowej w 2023 wymagała dużego zaangażowania zespołów merytorycznych oraz działów wsparcia. Podziękował wszystkim kierownikom zadań, jak również osobom czuwającym nad formalnym zakresem realizacji Dotacji Celowej.

Lista prezentacji:

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content