Warsztaty naukowe „Produkty nawozowe w Polsce – aktualne wyzwania technologiczne, środowiskowe i prawne”

W ramach zadania 1.2 dotacji celowej MRiRW w 2022 r „Doskonalenie internetowej bazy danych o produktach nawozowych”,  w dniu 18 maja 2022 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach miały miejsce warsztaty naukowe nt. „Produkty nawozowe w Polsce – aktualne wyzwania technologiczne, środowiskowe i prawne”. W wydarzeniu wzięli udział pracownicy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, okręgowych stacji chemiczno-rolniczych oraz przedstawiciele puławskich instytutów naukowych – Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytutu Nowych Syntez Chemicznych oraz Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Warsztaty dotyczyły wybranych zagadnień związanych z klasyfikacją, technologią produkcji oraz zasadami wprowadzania na rynek krajowych produktów nawozowych pochodzenia organicznego.

Referat o charakterze wprowadzającym  wygłosiła dr hab. Agnieszka Rutkowska z IUNG-PIB w Puławach, która dokonała porównania krajowych regulacji prawnych w zakresie klasyfikacji i oceny jakości nawozów i środków wspomagających uprawę roślin z zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009, które wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2022 r. Dokonała również omówienia surowców wykorzystywanych do produkcji nawozów i środków poprawiających właściwości gleby pochodzenia organicznego.
Produkty nawozowe pochodzenia organicznego

Dr Tamara Jadczyszyn z IUNG-PIB w Puławach odniosła się do problemów związanych z wykorzystaniem odpadów w Polsce oraz przedstawiła warunki  wykorzystania produktów odpadowych w rolnictwie.
Wykorzystanie odpadów w rolnictwie

Dr Jolanta Zdybel z PIWet – PIB w Puławach przybliżyła słuchaczom zagadnienia dotyczące możliwości wykorzystania do produkcji nawozów i środków poprawiających właściwości gleby ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (UPPZ) oraz odniosła się do przepisów prawnych na poziomie krajowym i wspólnotowym w zakresie obrotu oraz nadzoru nad produktami ubocznymi.
Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (UBPZ)
Wymagania weterynaryjne dla nawozów zawierających UBPZ

Dr hab. Magdalena Szymańska oraz Prof. Dr hab. Wojciech Stępień ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego omówili główne technologie produkcji nawozów i środków poprawiających właściwości gleby – proces fermentacji metanowej w biogazowniach rolniczych oraz proces kompostowania surowców organicznych.
Fermentacja metanowa
Kompostowanie

Warsztaty zakończył wykład dr hab. Agnieszki Rutkowskiej, która dokonała klasyfikacji stymulatorów wzrostu, omówiła mechanizm ich działania oraz odniosła się do aktualnych problemów prawnych związanych z rejestracją tej grupy produktów nawozowych w Polsce.
Biostymulatory

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content