Rzut z drona na KDP 2021 w Minikowie

Krajowe Dni Pola 2021 w Minikowie pod hasłem EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD NA POL@CH W POLSCE

Pierwszy raz od wielu miesięcy przedstawiciele Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB mieli możliwość przedstawienia oferty Instytutu na jednym z najważniejszych krajowych wydarzeń rolniczych.

W dniach 14-17 czerwca Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował konferencję naukową nt. „EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD NA POL@CH W POLSCE”. Relacja z 4 dni konferencji jest dostępna na kanale YT Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Naukowcy IUNG-PIB prezentowali w 3 dniu konferencji:

Blok II. Narodowe zasoby genetyczne roślin. Doświadczalnictwo odmianowe w ekologii
Założenia i realizacja Ekologicznego Doradztwa Odmianowego
dr hab. Krzysztof Jończyk z Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej

Blok IV. Biogospodarka i niskoemisyjność.
Wsparcie zrównoważonej biogospodarki o obiegu zamkniętym w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (BIOEASTsUP)
Strategie i technologie na rzecz europejskiego rolnictwa bezemisyjnego (AgroFossilFree)
dr hab. Magdalena Borzęcka z Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych

Link do 3 dnia konferencji z udziałem Instytutów: https://www.youtube.com/watch?v=6kLRlnQlHTM

W dniach 19-20 czerwca 2021 r. na polach w pobliżu siedziby Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbywały się krajowe Dni Pola 2021 oraz towarzyszące im Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH. Organizatorem wydarzenia był Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

Instytut był reprezentowany przez pracowników Działu Upowszechniania i Wydawnictw IUNG-PIB: dr Monikę Kowalik, dr. Arkadiusza Tujakę i mgr Piotra Safadera. Dodatkowo w wydarzeniu wziął udział mgr inż. Piotr Jurga – broker innowacji w projekcie „Inkubator Innowacyjności” Ministerstwa Edukacji i Nauki, naukowiec – pracownik Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych. Wydarzenie było wspaniałą okazją do:

Krajowe Dni Pola Minikowo 2021
Widok z drona na tereny targowe Krajowych Dni Pola 2021 w Minikowie
  • zaprezentowania bieżącej oferty publikacyjnej, usługowej, szkoleniowej Instytutu,
  • przedstawienia osiągnięć w zakresie komercjalizacji i innowacji związanych z rolnictwem,
  • zaprezentowania najważniejszych projektów koordynowanych lub współrealizowanych w Instytucie, w tym BIOEASTsUP, EJP SOIL, AgroBank (wyróżniony na KDP 2021), Inkubator Przedsiębiorczości, Ekologiczne Doświadczalnictwo Odmianowe (EDO), AgrofossilFree i wielu innych.
  • nawiązania nowych kontaktów,
  • dyskusji na temat potrzeb, nowych inicjatyw i innowacji w rolnictwie,
  • zapoznania się z kolekcją odmian roślin uprawnych, ziół i deszczownią przygotowanych na polach doświadczalnych UTP przez organizatorów i jednostki współpracujące.

Poza możliwością dyskusji z organizatorami, w tym byłym wiceministrem w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszardem Zarudzkim, a obecnie dyrektorem Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, KDP umożliwiło spotkania m.in. z byłymi Ministrami Rolnictwa Krzysztofem Ardanowskim (obecnie przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP i posłem), Krzysztofem Jurgielem (posłem do Parlamentu Europejskiego) oraz przedstawicielem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Sekretarzem Stanu Panią Anną Gembicką, a także Podsekretarzem Stanu Panem Ryszardem Kamińskim.  

Swoją ofertę na stoiskach prezentowały najważniejsze jednostki działające w branży rolniczej, w tym Instytuty podległe MRiRW, pozostałe instytuty, uczelnie rolnicze, Centrum Doradztwa Rolniczego, wojewódzkie i regionalne ośrodki doradztwa rolniczego, stacje chemiczno-rolnicze, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Polskia Izba Nasienna oraz wielu organizacji rolniczych. KDP było również okazją do prezentacji oferty wystawców komercyjnych, w tym producentów środków ochrony roślin, nawozów i sprzętu rolniczego na Międzynarodowych Targach Rolno-Przemysłowych Minikowo 2021.

Transmisja z Krajowych Dni Pola i wywiad ze studia KDP 2021  z udziałem przedstawicieli IUNG-PIB można obejrzeć pod adresem: https://youtu.be/qJsp7CygDtI?t=3512

Strona wydarzenia: https://dnipola.kpodr.pl/

/MK, PJ, AT, PS/

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content