Projekty finansowane z NCBiR

CBR

Projekty aktualnie realizowane

BIOSTRATEGNowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich (akronim EcoFruits) (2018-2021)   więcej…
Technologia przetwarzania surowców i odpadów rolniczych do kwasu D-mlekowego (D-LA) i (S)-(-)-2-chloropropionowego (S-MCP), półproduktów do otrzymywania  biodegradowalnych polimerów i nowoczesnych herbicydów. Technologie i formy użytkowe herbicydów aryloksyfenoksypropionowych i fenoksypropionowych bazujących na S-MCP” (akronim S-MCP)   więcej…
BIOSTRATEGOpracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie (BIO-FERTIL)   więcej…
BIOSTRATEGBioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce (BioMagic)(2017-2021) więcej…
GOSPOSTRATEGBudowa efektywnego modelu interaktywnego systemu wspierania decyzji agrotechnicznych w celu optymalizacji nawożenia i ochrony wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia roślinnego (INTER-NAW) (2019-2021)   
O projekcie  ↓Pobierz ulotkę INTER-NAW Opis programu Inter-Naw WWW
Wprowadzenie innowacyjnej, taniej i przyjaznej środowisku metody higienizacji odpadów organicznych umożliwiającej ich wykorzystanie w nawożeniu (OrgSafety) 2021-2023 więcej…
Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania  wzbogaconych mikrobiologicznie bionawozów wspomagających zrównoważoną  produkcję roślinną i jej adaptację do zmian klimatu więcej…
biostrateg

Projekty zrealizowane finansowane z NCBiR

BIOSTRATEGOpracowanie innowacyjnej biodegradowalnej otoczki dla nasion soi opartej na biopolimerach z surowców odnawialnych dla zwiększonej tolerancji roślin na niekorzystne warunki środowiskowe (BIOSOYCOAT)   więcej ENG
BIOSTRATEGNowe technologie eko-energetyczne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji rolnej
Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu (BioHerOdwięcej…
BIOSTRATEGWsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego – zdolnego do adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030 i 2050 (akronim LCAgri) (2015-2018)  więcej…
BIOSTRATEGInterdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa. (BIOGAS&EE) (2015-2018)   więcej…
Innowacyjna i zrównoważona intensyfikacja zintegrowanych systemów produkcji na cele żywnościowe i nieżywnościowe dla rozwoju agroekosystemów odpornych na zmiany klimatu w Europie i poza jej obszarem. Akronim SustainFARM, (2016-2019),  ERA-NET
Modelowanie Europejskiego Rolnictwa ze Zmianami Klimatu dla Bezpieczeństwa Żywności (P125); FACCE JP/03/2012 (2012-2015)
Opracowanie markerów molekularnych przeznaczonych do efektywnej selekcji form żyta zwyczajnego (Secale cereale L.) o podwyższonej odporności na choroby przedżniwne (GENSEC); PBS1/A8/0/2012  (2012-2015)    więcej…
Optymalizacja technologii produkcji materiału sadzonkowego chmielu wolnego od wirusów i wiroida utajonego przy zastosowaniu metod in vitro (OPTYMALHOP); PBS1/A8/2/2012 (2012-2015)   więcej…
Niskonakładowy i bezpieczny dla środowiska system nawożenia i siewu kukurydzy (AZOMAIS); PBS1/B8/4/2012  (2012-2015)     więcej…
Metody poprawy żyzności gleb w ekologicznych systemach produkcji rolniczej” (FertilCrop) (2015-2017)     http://www.fertilcrop.net/       Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Core Organic Plus.
Zwiększenie efektywności nowych nawozów fosforowych opartych na procesach mikrobiologicznych udostępniania fosforu z fosforytów w aspekcie ochrony środowiska; NR 14-0075-10/2010 (2010-2013)   więcej…
Budowa infrastruktury monitoringu bilansu wodnego użytków rolnych i leśnych w Polsce;  R 14-0077-10 (2010-2013)   więcej…

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content