Projekty finansowane z NCBiR

Projekty aktualnie realizowane

LIDER14/0250/2023, OSMO-PROTECTOpracowanie innowacyjnego preparatu mikrobiologicznego o charakterze osmoprotekcyjnym do wspomagania oraz ochrony roślin uprawnych w warunkach stresu osmotycznego wywołanego zmienną wilgotnością gleby i zasoleniem
Link do strony projektu: www.osmo-protect.pl
Informacje o projekcie
Kolektywne kształtowanie krajobrazu rolniczego dla zwiększonej różnorodności biologicznej i trwałości systemów rolniczych (CLEAR)
Agroekologiczne Laboratoria Innowacji dla wsparcia zdrowych i stabilnych systemów produkcji ekologicznej (ALL-Organic)
BIOSTRATEGOpracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie (BIO-FERTIL)   więcej…
BIOSTRATEGBioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce (BioMagic)(2017-2021) więcej…
Wprowadzenie innowacyjnej, taniej i przyjaznej środowisku metody higienizacji odpadów organicznych umożliwiającej ich wykorzystanie w nawożeniu (OrgSafety) 2021-2023 więcej…
Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania  wzbogaconych mikrobiologicznie bionawozów wspomagających zrównoważoną  produkcję roślinną i jej adaptację do zmian klimatu więcej…
biostrateg

Projekty zrealizowane finansowane z NCBiR

GOSPOSTRATEGBudowa efektywnego modelu interaktywnego systemu wspierania decyzji agrotechnicznych w celu optymalizacji nawożenia i ochrony wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia roślinnego (INTER-NAW) (2019-2021)   
O projekcie / Pobierz ulotkę INTER-NAW / Opis programu Inter-Naw / WWW
BIOSTRATEGNowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich (akronim EcoFruits) (2018-2021)   więcej
Technologia przetwarzania surowców i odpadów rolniczych do kwasu D-mlekowego (D-LA) i (S)-(-)-2-chloropropionowego (S-MCP), półproduktów do otrzymywania  biodegradowalnych polimerów i nowoczesnych herbicydów. Technologie i formy użytkowe herbicydów aryloksyfenoksypropionowych i fenoksypropionowych bazujących na S-MCP” (akronim S-MCP)   więcej…
Punkty wzmocnienia zrównoważenia w systemach produkcji żywności zrównoważonej i ekologicznej FOODLEVERS (2020-2023) więcej / broszura / instrukcja
BIOSTRATEGOpracowanie innowacyjnej biodegradowalnej otoczki dla nasion soi opartej na biopolimerach z surowców odnawialnych dla zwiększonej tolerancji roślin na niekorzystne warunki środowiskowe (BIOSOYCOAT)   więcej / ENG
BIOSTRATEGNowe technologie eko-energetyczne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji rolnej
Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu (BioHerOdwięcej…
BIOSTRATEGWsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego – zdolnego do adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030 i 2050 (akronim LCAgri) (2015-2018)  więcej…
BIOSTRATEGInterdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa. (BIOGAS&EE) (2015-2018)   więcej…
Innowacyjna i zrównoważona intensyfikacja zintegrowanych systemów produkcji na cele żywnościowe i nieżywnościowe dla rozwoju agroekosystemów odpornych na zmiany klimatu w Europie i poza jej obszarem. Akronim SustainFARM, (2016-2019),  ERA-NET
Modelowanie Europejskiego Rolnictwa ze Zmianami Klimatu dla Bezpieczeństwa Żywności (P125); FACCE JP/03/2012 (2012-2015)
Opracowanie markerów molekularnych przeznaczonych do efektywnej selekcji form żyta zwyczajnego (Secale cereale L.) o podwyższonej odporności na choroby przedżniwne (GENSEC); PBS1/A8/0/2012  (2012-2015)    więcej…
Optymalizacja technologii produkcji materiału sadzonkowego chmielu wolnego od wirusów i wiroida utajonego przy zastosowaniu metod in vitro (OPTYMALHOP); PBS1/A8/2/2012 (2012-2015)   więcej…
Niskonakładowy i bezpieczny dla środowiska system nawożenia i siewu kukurydzy (AZOMAIS); PBS1/B8/4/2012  (2012-2015)     więcej…
Metody poprawy żyzności gleb w ekologicznych systemach produkcji rolniczej” (FertilCrop) (2015-2017)     http://www.fertilcrop.net/       Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Core Organic Plus.
Zwiększenie efektywności nowych nawozów fosforowych opartych na procesach mikrobiologicznych udostępniania fosforu z fosforytów w aspekcie ochrony środowiska; NR 14-0075-10/2010 (2010-2013)   więcej…
Budowa infrastruktury monitoringu bilansu wodnego użytków rolnych i leśnych w Polsce;  R 14-0077-10 (2010-2013)   więcej…

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content