Studia i Raporty IUNG-PIB – tytuły wydanych zeszytów

Wybrane aspekty agrochemicznych badań gleby  link… Zasady wprowadzania nawozów do obrotu  link… Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce  link… Monitoring skutków środowiskowych Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich  link… Sprawdzenie przydatności wskaźników do oceny zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska rolniczego w wybranych gospodarstwach, gminach i województwach  link… Możliwości rolnictwa ekologicznego w Polsce  link… Współczesne uwarunkowania organizacji produkcji w […]