XXVII Kongres SERiA

W dniach 7–9 września 2021 r. w Kazimierzu Dolnym pod hasłem „Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich” odbędzie się XXVII Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA).
Stowarzyszenie to powstało w 1993 roku. Jego misją jest integracja wszystkich środowisk wspierających rozwój rolnictwa i agrobiznesu poprzez działalność naukowo-badawczą, publikacyjną, doradczą, edukacyjną i wdrożeniową.