XXVII Kongres SERiA

W dniach 7–9 września 2021 r. w Kazimierzu Dolnym pod hasłem „Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich” odbędzie się XXVII Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA).

Stowarzyszenie to powstało w 1993 roku. Jego misją jest integracja wszystkich środowisk wspierających rozwój rolnictwa i agrobiznesu poprzez działalność naukowo-badawczą, publikacyjną, doradczą, edukacyjną i wdrożeniową.

Ważną, sprawdzoną formą integracji ekonomistów i wymiany doświadczeń są organizowane każdego roku w innym regionie kraju i przez inny ośrodek naukowy kongresy SERiA. Decyzje Zarządu o miejscu i jednostce organizującej kolejny kongres są zatwierdzane na walnym zgromadzeniu członków SERiA. IUNG był organizatorem i gospodarzem kongresu w 2004 roku.

W roku 2021 organizatorem i gospodarzem kongresu ponownie jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Kongres jest organizowany pod patronatem honorowym:

 • Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Wojewody Lubelskiego,
 • Marszałka Województwa Lubelskiego,
 • Starosty Puławskiego.

W kongresie, jako goście honorowi, będą uczestniczyli przedstawiciele MRiRW, władz administracyjnych i samorządowych województwa lubelskiego, powiatu puławskiego, Miasta Puławy, Miasta i Gminy Kazimierz Dolny oraz instytucji i organizacji wspierających organizację kongresu.

Obrady kongresu wpisują się w obchody jubileuszu 70-lecia działalności IUNG, powołanego w roku 1950.

W spotkaniu weźmie udział około 140 osób reprezentujących różne ośrodki naukowe (uczelnie i instytuty badawcze) prowadzące badania ekonomiczno-rolnicze.

XXVII Kongres SERiA został objęty patronatem medialnym przez:

W ramach 2 sesji plenarnych w dniu 7.09.2021 przewidziano następujące referaty:

 • prof. dr hab. Wiesław Oleszek – IUNG-PIB w Puławach – 70 lat działalności IUNG w służbie polskiego rolnictwa – szacunek dla tradycji i nowe wyzwania
 • dr hab. Rafał Baum, prof. UP w Poznaniu – Zrównoważony rozwój – próba redefinicji
 • dr hab. Marek Wigier, prof. IERiGŻ-PIB – Pomiar i efektywność pomocy publicznej dla gospodarstw rolnych w okresie członkostwa w UE
 • dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGW w Warszawie – Rolnictwo a środowisko – powrót do natury
 • dr Stelios Rozakis – IUNG-PIB w Puławach – Policy impact assessment for the development of bioeconomy in Poland

W dniu 8.09.2021 obrady odbędą się w 4 sekcjach problemowych. Jedna z nich będzie/była prowadzona w języku angielskim. Przewidziano następujące sekcje:

 • Uwarunkowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce z uwzględnieniem specyfiki regionalnej
 • Czynniki decydujące o funkcjonowaniu rynków rolno – żywnościowych, nowe wyzwania i tendencje
 • Ocena oddziaływania rolnictwa na środowisko przyrodnicze w kontekście rozwoju biogospodarki
 • Challenges for the development of agribusiness and rural areas.

Ogółem w ramach wszystkich sekcji zostanie wygłoszonych 67 referatów.

Ważnym elementem kongresu będą dyskusje zarówno w ramach sesji plenarnych, jak i w sekcjach.

Uczestnicy kongresu będą mieli możliwość poznania walorów i zabytków Kazimierza Dolnego.

W dniu 9.09.2021, w ramach wyjazdu studyjnego, zaplanowano zwiedzanie Osady Pałacowej Czartoryskich (siedziby IUNG-PIB) w Puławach, która od 31.05.2021 ma status „Pomnika Historii”. Przewidziano również wizytę w gospodarstwie szkółkarskim rodziny Kurowskich w Końskowoli oraz w Winnicy w Lesie Stockim. Uczestnicy wyjazdu będą też mieli sposobność podziwiania uroku krajobrazów Wyżyny Lubelskiej oraz poznania specyfiki Lubelskiego Powiśla.

Efektem kongresu będą zapewne pomysły i inicjatywy wspólnych, często interdyscyplinarnych badań, a także wskazania dla doradztwa i praktyki gospodarczej.

Nie ulega wątpliwości, że XXVII Kongres SERiA to doskonała okazja do promocji działalności IUNG-PIB i walorów oraz kierunków rozwoju Lubelszczyzny.

Więcej na temat kongresu na stronie stowarzyszenia SERiA http://www.seria.com.pl/

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content