Spotkanie Noworoczne IUNG-PIB 2021

Prezentacja noworoczna 2021

10 stycznia 2021 roku odbyło się wyjątkowe spotkanie noworoczne Pracowników, Doktorantów i Emerytów IUNG-PIB z Dyrekcją Instytutu. Pierwszy raz, w czasie takiego wydarzenia, wykorzystano zdalną platformę komunikacji. Ograniczenia związane z pandemią COVID-19 nie pozwoliły na organizację tradycyjnego spotkania w Sali Kongresowej Pałacu Czartoryskich – siedzibie Instytutu. Tradycyjnie Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Wiesław Oleszek przywitał […]