Prezentacja noworoczna 2021

Spotkanie Noworoczne IUNG-PIB 2021

10 stycznia 2021 roku odbyło się wyjątkowe spotkanie noworoczne Pracowników, Doktorantów i Emerytów IUNG-PIB z Dyrekcją Instytutu. Pierwszy raz, w czasie takiego wydarzenia, wykorzystano zdalną platformę komunikacji. Ograniczenia związane z pandemią COVID-19 nie pozwoliły na organizację tradycyjnego spotkania w Sali Kongresowej Pałacu Czartoryskich – siedzibie Instytutu.

Tradycyjnie Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Wiesław Oleszek przywitał wszystkich zebranych. W spotkaniu wzięło udział ponad 150 osób,  w tym przedstawiciele Rolniczych Zakładów Doświadczalnych.

Dyrekcja i pozostali obecni uczcili minutą ciszy zmarłych w 2020 r. pracowników Instytutu. Informacja o działalności IUNG-PIB w 2020 r. obejmowała następujące zagadnienia:

 • najistotniejsze wydarzenia 2020 r.;
 • osiągnięcia instytutu w zakresie projektów i publikacji oraz stan realizacji założeń związanych z parametryzacją Instytutu;
 • osiągnięcia związane z utrzymaniem obiektów należących do Instytutu;
 • inwestycje w Rolniczych Zakładach Doświadczalnych;
 • najważniejsze założenia dotyczące strategii Instytutu na 2021 r.

W ostatniej części prezentacji prof. dr hab. Wiesław Oleszek przedstawił osiągnięcia, które zostały nagrodzone i wyróżnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2020 r. w uznaniu dla wybitnych osiągnięć we wdrażaniu wyników badań naukowych do praktyki rolniczej, przynoszących wymierne efekty ekonomiczne i społeczne przyznał:

a) nagrody

 1. Zespołowi autorskiemu: dr hab. Rafał Pudełko, dr hab. Magdalena Borzęcka; za: „System wspomagania decyzji zarządzania biomasą”.
 2. Dr. Robertowi Borkowi; za: „Opracowanie, promocja i wdrożenie systemów rolno-leśnych (agroleśnictwa) w warunkach Polski”.

B) wyróżnienia  

 1. Zespołowi autorskiemu: dr hab. Anna Tratwal, prof. IOR-PIB, dr inż. Marcin Baran, inż. Grzegorz Tomczak, prof. dr hab. Marek Mrówczyński, prof. dr hab. Piotr Skubiszewski, dr Urszula Skomra, mgr inż. Józef Zych; za: „Opracowanie, wdrożenie, upowszechnianie internetowego serwisu informacyjnego oraz postępu w rolnictwie poprzez Platformę Sygnalizacji Agrofagów (www.agrofagi.com.pl); (wnioskodawca: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu).
 2. Zespołowi autorskiemu: dr inż. Jan Jadczyszyn, mgr Artur Łopatka, dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, dr hab. Jarosław Stalenga, dr inż. Marek Zieliński, mgr Adam Kagan, dr Hubert Piórkowski; za: „Wyznaczanie obszarów rolniczych o wysokich wartościach przyrodniczych (ang. HNV farmland) w Polsce.

Nagroda Dyrektora Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego przyznana została:

I stopnia dla Zespołu:

 • Dr hab. Grzegorz Siebielec, prof. IUNG
 • Dr Agnieszka Klimkowicz-Pawlas
 • Dr hab. Rafał Wawer, prof. IUNG
 • Dr Monika Kowalik
 • Mgr Artur Łopatka
 • Dr Beata Suszek-Łopatka

za 3 opracowania w ramach projektu „Providing support in relations to the implementation of the EU Soil Thematic Strategy”.

II stopnia dla:
Mgr inż. Piotr Widła – Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu za osiągnięcia w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów i modernizacji obiektów doświadczalnych i gospodarstwa w Jelczu-Laskowicach.

II stopnia dla:
Dr Karolina Furtak za rozprawę doktorską „Wpływ symulowanej powodzi na bioróżnorodność strukturalną i funkcjonalną mikrobiomu wybranych mad rzecznych”.

Kończąc spotkanie noworoczne Dyrektor złożył wszystkim zebranym życzenia pomyślności, wytrwałości w pracy zawodowej i dużo zdrowia.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content