Spotkanie Noworoczne IUNG-PIB 2021

Prezentacja noworoczna 2021

10 stycznia 2021 roku odbyło się wyjątkowe spotkanie noworoczne Pracowników, Doktorantów i Emerytów IUNG-PIB z Dyrekcją Instytutu. Pierwszy raz, w czasie takiego wydarzenia, wykorzystano zdalną platformę komunikacji. Ograniczenia związane z pandemią COVID-19 nie pozwoliły na organizację tradycyjnego spotkania w Sali Kongresowej Pałacu Czartoryskich – siedzibie Instytutu. Tradycyjnie Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Wiesław Oleszek przywitał […]

Projekt BIOSOYCOAT

Celem projektu było opracowanie biodegradowalnej, przyjaznej dla środowiska otoczki opartej na biopolimerach z surowców odnawialnych, chroniącej nasiona soi przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Niska temperatura gleby po wysiewie nasion powoduje wydłużenie procesu kiełkowania, co sprzyja prażeniom przez patogeny grzybowe przenoszone za pośrednictwem gleby. Dlatego w projekcie dążono do opracowania otoczki nasiennej, która charakteryzowałaby się dużą spójnością mechaniczną w niskiej temperaturze uniemożliwiając rozpoczęcie procesu kiełkowania nasion w niekorzystnych warunkach. Sporządzono kilka dwuwarstwowych kompozycji polimerowych i polimerowo-woskowych zawierających polimery naturalne z grupy polisacharydów o wysokiej bioaktywności.