Granty i projekty finansowane przez MEiN/NCN

Wszystkie projekty NCN realizowane przez IUNG-PIB → link do bazy projektów finansowanych przez NCN Lista projektów NCN aktualnie realizowanych Projekt NCN nr 2018/31/B/ST10/00677, pt. „Właściwości spektroskopowe i chemiczne glebowej frakcji humin w odniesieniu do ich wzajemnych interakcji z pestycydami”. Kierownik projektu: dr Aleksandra Ukalska-Jaruga. Okres realizacji: 2020-2022. Projekt NCN nr 2018/31/B/NZ9/01238 pt. „Aktywność biologiczna ekstraktów […]