Konferencja pt. „Dobór odmian jako element agrotechniki kształtującego produkcyjność i jakość produkcji roślinnej w gospodarstwach ekologicznych”

liveseed

W dniach 30 czerwca i 1 lipca  2021 odbyła się konferencja „Wsparcie rolnictwa ekologicznego w zakresie doboru odmian i nasiennictwa” Pierwszego dnia, zorganizowano warsztaty terenowe pt.: „Dobór odmian oraz znaczenie jakości materiału siewnego w praktyce rolnictwa ekologicznego”.  W ich trakcie wizytowano ekologiczne pola doświadczalne zlokalizowane w Osinach w RZD IUNG-PIB Kępa-Osiny, na których uprawiano zboża […]