liveseed

Konferencja pt. „Dobór odmian jako element agrotechniki kształtującego produkcyjność i jakość produkcji roślinnej w gospodarstwach ekologicznych”

W dniach 30 czerwca i 1 lipca  2021 odbyła się konferencja „Wsparcie rolnictwa ekologicznego w zakresie doboru odmian i nasiennictwa” Pierwszego dnia, zorganizowano warsztaty terenowe pt.: „Dobór odmian oraz znaczenie jakości materiału siewnego w praktyce rolnictwa ekologicznego”.  W ich trakcie wizytowano ekologiczne pola doświadczalne zlokalizowane w Osinach w RZD IUNG-PIB Kępa-Osiny, na których uprawiano zboża jare, ozime oraz bobowate. Kolejnym punktem programu była prezentacja pól ekologicznych Pana Piotra Osika oraz prezentacja na temat rynku ekologicznego materiału nasiennego warzyw w Polsce. Na zakończenie słuchacze zapoznali się z najważniejszymi działaniami oraz rezultatami projektu LIVSEED. W drugim dniu odbyła się stacjonarna konferencja pt. „Dobór odmian jako element agrotechniki kształtującego produkcyjność i jakość produkcji roślinnej  w gospodarstwach ekologicznych”. W jej trakcie zaprezentowano  założenia oraz wyniki z realizacji Ekologicznego Doświadczalnictwa Odmianowego (EDO).

Referaty dotyczyły takich tematów jak: znaczenie doboru zbóż jarych oraz ozimych w organizacji produkcji roślinnej w gospodarstwach ekologicznych, rola gatunku i odmiany roślin bobowatych w produkcyjności i organizacji bazy paszowej  gospodarstw ekologicznych. Przedstawiono również dobre praktyki wspierające produkcję i wykorzystanie ekologicznego materiału siewnego w UE. 

Wydarzenie to było okazją do dyskusji na temat oczekiwań i możliwości doboru odmian oraz ekologicznego nasiennictwa w UE.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, doradcy rolniczy, pracownicy naukowi, a także rolnicy.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content