Monografia „Przegląd wybranych wskaźników do oceny bioróżnorodności i aktywności mikroorganizmów glebowych”

Ochrona i znaczenie bioróżnorodności środowiska glebowego są niezwykle ważne zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pokoleń. Różnorodność mikroorganizmów składających się na mikrobiom roślin i gleb odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia roślin oraz zdrowotności ekosystemu. Cały szereg czynników biotycznych (człowiek, zwierzęta, rośliny, makro-, mezo- i mikrofauna) i abiotycznych (klimat, rzeźba terenu, skała macierzysta, wody powierzchniowe i podziemne) ma znaczący wpływ na poziom bioróżnorodności w glebie.